English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera

[L'esperit de la llibertat]

Denís Fernández Cabrera va fer una bonica obra d'art. El dibuix ens mostra a Tux amb banyes i cua de GNU. Aquest duet màgic us portarà a ideals més alts. Voltant com un esperit sobre el gran i malvat món.

Aquesta imatge en color està disponible en els següents formats:

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2004, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de la Llicència Pública General GNUtal i com està publicada per la Fundació per al Programari Lliure (FSF); ja sigui la versió 2 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.