Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Burime Edukative

Kjo ndarje do t’ju ndihmojë të gjeni një larmi burimesh të lidhura me edukimin, bie fjala: materiale të lira studimi, programe të lira për institucione arsimore të krejt niveleve, institucione arsimore që ofrojnë kurse mbi aspektet filozofike dhe teknike të software-it të lirë, projekte që zhvillojnë programe të lira dhe platforma për edukimin, grupe njerëzish që ndjekin parimet e Projektit GNU për të promovuar përdorimin e software-it të lirë në fushën e edukimit, etj.