Tento překlad nemusí obsahovat změny, které byly v článku provedeny po 2002-06-18 v anglickém originálu.

Přečtěte si prosím Příručku překladatele, kde se dozvíte, jak se zapojit do překladu tohoto článku.

Co je to copyleft?

Copyleft je hlavním způsobem jak udělat z programu svobodný software a požadovat, aby všechny jeho modifikace a rozšířené verze byly rovněž svobodným softwarem.

Nejjednodušší způsob jak učinit program svobodným je udělat z něj public domain, bez copyrightu. To umožní lidem sdílet program a jeho vylepšení, jestliže chtějí. Také však dovoluje nespolupracujícím lidem změnit program na proprietární software. Mohou udělat změny, hodně nebo jen pár, a distribuovat výsledek jako proprietární produkt. Lid,é kteří dostanou program v takto modifikované podobě, nemají svobodu, kterou jim dal původní autor; prostředník ji odstranil.

V GNU projektu, je naším cílem dát všem uživatelům svobodu redistribuovat a měnit GNU software. Jestliže prostřeník může odejmout svobodu, potom můžeme mít mnoho uživatelů, ale tito uživatelé nebudou mít svobodu. Takže místo toho abychom dali GNU software do public domain uděláme z něj „copyleft“. Copyleft říká, že kdokoli redistribuuje software se změnami či beze změn, musí ponechat svobodu k dalšímu kopírování a změnám. Copyleft zaručuje, že každý uživatel má svobodu.

Copyleft také poskytuje pobídku pro ostatní programátory, aby se přidali k svobodnému software. Důležité svobodné programy jako třeba GNU C++ překladač existují jen díky tomu.

Copyleft také pomáhá programátorům, kteří chtějí přispět vylepšením k svobodnému software, dává jim volnost to udělat. Tito programátoři často pracují pro společnosti nebo univerzity, které by udělali téměř cokoli, aby dostali víc peněz. Programátor může chtít přispět změnami k programu, ale jeho zaměstnavatel může chtít změnit software na proprietární softwarový produkt.

Když vysvětlíme zaměstnavateli, že je nelegální distribuovat vylepšenou verzi jinak než jako svobodný software, zaměstnavatel se obvykle rozhodne uvolnit ji jako svobodný software, místo aby ji odmítnul.

Aby se z programu mohl stát copyleft, musíme mu nejprve udělit status copyrightovaného programu; potom přidáme distribuční podmínky. To je legální způsob jak dát každému právo používat, modifikovat a redistribuovat programový kód, nebo jakýkoliv program z něj odvozený, ale jen jestliže distribuční podmínky zůstanou nezměněny. Takto se kód a svobody s ním spojené stanou legálně neoddělitelné.

Vývojáři proprietárního softwaru používají copyright, aby vzali uživateli svobodu; my používáme copyright, abychom jim tuto svobodu zaručili. To je důvod proč obracíme název naruby, měníme „copyright“ na „copyleft“.

Copyleft je hlavní koncept; je mnoho způsobů jak ho v detailech naplnit. V GNU projektu jsou specifické distribuční podmínky, které používáme obsaženy v GNU General Public License. GNU General Public License je často zkráceně nazývána GNU GPL. Jsou tu také Často pokládané otázky o GNU GPL.

Alternativní forma copyleftu, GNU Lesser General Public License (LGPL) je použita na několik (ale ne všechny) GNU knihovny. Tato licence se původně nejmenovala Library GPL, nicméně jsme změnili jméno. Starší název totiž povzbuzoval k tomu, aby tato licence byla používána častěji, než by měla. Pro vysvětlení nezbytnosti těchto změn čtěte Proč byste neměli používat Library GPL pro vaše knihovny.

GNU Free Documentation License (FDL) je způsob copyleftu zamýšlený pro použití na manuály, učebnice a jiné dokumenty, k zajištění svobody kopírovat, redistribuovat s úpravami nebo beze změn, ať už komerčně, nebo nekomerčně.

Příslušná licence je zahrnuta v mnoha manuálech a v každé GNU distribuci zdrojového kódu.

GNU GPL je zamýšlena tak, abyste ji mohli snadněji použít ve vašich vlastních programech, jste-li držiteli copyrightu. Nepotřebujete modifikovat GNU GPL abyste tak učinili, stačí jen do vašeho programu přidat odkaz, který poukazuje na vhodnou GNU GPL.

Použití stejných distribučních podmínek pro mnoho rozdílných programů činí snadnějším kopírování kódu mezi různými rozdílnými programy. Jelikož mají všechny stejné distribuční podmínky, není potřeba přemýšlet o tom, jestli jsou distribuční podmínky kompatibilní. Lesser GPL verze 2 obsahuje opatření, abyste mohli změnit distribuční podmínky přímo na GPL a mohli tak kopírovat kód z jiných programů distribuovaných pod GPL.

Jestliže chcete copyleftovat váš program s GNU GPL, nebo GNU LGPL - podívejte se na GPL stránky s instrukcemi pro radu. Prosím, uvědomte si, že musíte použít celý text GPL licence. Je to nedílný celek a neúplné kopie nejsou povoleny (stejně tak platí pro LGPL).

Jestli chcete copyleftovat váš manuál s GNU FDL, prosím, podívejte se na instrukce na konci FDL textu, a GFDL stránky s instrukcemi. Stejně jako u GPL musíte použít celou licenci; částečné kopie nejsou povoleny.