Šiame vertime gali nebūti pakeitimų, padarytų nuo 2016-11-01 ir esančių originale anglų kalba.

Jums reikėtų pažiūrėti tuos pakeitimus. Šio straipsnio vertimų palaikymo informaciją prašome pamatykite Vertimų PERSKAITYKITEMANE.

Kas yra copyleft?

Copyleft yra bendras metodas padaryti programą (ar kitą darbą) laisva ir reikalaujant visų modifikuotų ir išplėstų programos versijų būti laisvomis taip pat.

Paprasčiausias būdas padaryti programą laisva programine įranga yra ją patalpinant į viešąją sritį, be autorių teisių. Tai žmonėms leidžia dalintis ta programa ir jos pagerinimais, jei jie taip pageidauja. Bet jis taip pat leidžia nebendradarbiaujantiems žmonėms tokią programą konvertuoti į nuosavybinę programinę įrangą. Jie gali padaryti pakeitimus, daug ar kelis, ir platinti rezultatą kaip nuosavybinį produktą. Žmonės, kurie gauna tą programą ta modifikuota forma neturi laisvės, kurią pirmasis autorius jiems suteikė; tarpininkas ją pašalino.

GNU projekte, mūsų tikslas yra suteikti visiems naudotojams laisvę išplatinti ir pakeisti GNU programinę įrangą. Jei tarpininkai galėtų pašalinti laisvę, mes galime turėti daug naudotojų, bet tie naudotojai neturėtų laisvės. Taigi, vietoje GNU programinės įrangos patalpinimo viešojoje srityje, mes jai suteikiame „copyleft“. Copyleft sako, kad bet kas, kuris išplatina programinę įrangą, su arba be pakeitimų, privalo kartu perleisti laisvę toliau ją kopijuoti ir pakeisti. Copyleft garantuoja, kad kiekvienas naudotojas turi laisvę.

Copyleft taip pat kitiems programuotojams pateikia paskatą papildyti laisvą programinę įrangą. Svarbios laisvos programos, tokios kaip GNU C++ kompiliatorius, egzistuoja tik dėl šito.

Copyleft taip pat programuotojams, kurie nori prisidėti pagerinimais laisvai programinei įrangai, padeda gauti leidimą taip padaryti. Šie programuotojai dažnai dirba kompanijoms ar universitetams, kurie padarytų beveik viską, kad gautų daugiau pinigų. Programuotoja gali norėti prie bendruomenės prisidėti jos pakeitimais, bet jos darbdavys gali norėti tuos pakeitimus paversti į nuosavybinės programinės įrangos produktą.

Kai mes darbdaviui paaiškiname, kad yra nelegalu platinti pagerintą versiją kitaip, nei laisva programine įranga, tas darbdavys įprastai nusprendžia ją išleisti laisva programine įranga, o ne ją išmesti.

Programai suteikdami copyleft, mes pirma pareiškiame, kad jai suteiktos autorių teisės; tada mes pridedame platinimo sąlygas, kurios yra teisinis instrumentas, kuris kiekvienam suteikia teises naudoti, modifikuoti ir išplatinti tos programos kodą, arba bet kurią iš jo išvestą programą, bet tiktais jei tos platinimo sąlygos yra nepakeistos. Taip, tas kodas ir tos laisvės tampa teisiškai neatskiriamos.

Nuosavybinės programinės įrangos autoriai autorių teises naudoja atimti naudotojų laisvę; mes autorių teises naudojame jų laisvę garantuoti. Štai kodėl mes apverčiame tą pavadinimą, pakeisdami „autorių teisės“ į „copyleft“.

Copyleft yra autorių teisių programai naudojimo būdas. Tai nereiškia autorių teisių atsisakymo; iš tiesų, taip elgiantis copyleft padarytų neįmanomu. Su „left“1 iš „copyleft“ nėra kalbama apie veiksmažodį „palikti“ – tik apie kryptį, kuri yra priešinga „dešinei“.

Copyleft yra bendrinė koncepcija ir jūs negalite bendrinės koncepcijos naudoti tiesiogiai; jūs galite naudoti tik konkretų tos koncepcijos įgyvendinimą. GNU projekte, konkrečios platinimo sąlygos, kurias mes naudojame daugumai programinės įrangos, yra GNU bendrojoje viešojoje licencijoje. GNU bendroji viešoji licencija dažnai yra sutrumpintai vadinama GNU GPL. Taip pat yra Dažnai užduodamų klausimų puslapis apie GNU GPL. Jūs taip pat galite paskaityti apie kodėl FSF iš prisidedančiųjų gauna autorių teisių priskyrimus.

Alternatyvi copyleft forma – GNU Affero bendroji viešoji licencija (AGPL) yra suprojektuota programoms, kurios tikėtina naudojamos serveriuose. Ji užtikrina, kad modifikuotos versijos panaudotos įgyvendinti visuomenei prieinamas paslaugas yra visuomenei išleistos šaltinio kodu.

Kompromisinė copyleft forma – GNU mažiau bendroji viešoji licencija (LGPL) taikoma kelioms (bet ne visoms) GNU bibliotekoms. Siekiant sužinoti daugiau apie tinkamą LGPL naudojimą, prašome perskaitykite straipsnį Kodėl jūs neturėtumėte naudoti Mažiau GPL jūsų kitai bibliotekai.

GNU laisvos dokumentacijos licencija (FDL) yra copyleft forma numatyta naudoti vadovėliui, mokomajai knygai ar kitam dokumentui kiekvienam užtikrinant efektyvią laisvę jį kopijuoti ir išplatinti, su arba be modifikacijų, arba komercijai, arba ne komercijai.

Atitinkamą licenciją turi daug vadovėlių ir kiekvienas GNU šaltinio kodo platinimas.

Visos šios licencijos yra suprojektuotos taip, kad jūs lengvai galite jas taikyti jūsų paties darbams, priimant jūs esate autorių teisių turėtojas. Šito padarymui jūs neturite licencijos modifikuoti, tiesiog į darbą įdėkite licencijos kopiją ir į šaltinio failus įdėkite pastabas, kuriomis tinkamai nukreipiama į tą licenciją.

Tų pačių platinimo sąlygų naudojimas daug skirtingų programų padaro lengvu kodo kopijavimą tarp įvairių skirtingų programų. Kai jos visos turi tas pačias platinimo sąlygas, nėra jokios problemos. Mažiau GPL, 2 versija, įtraukia nuostatą, kuri jums leidžia pakoreguoti platinimo sąlygas iki įprastos GPL taip, kad jūs galėtumėte kodą nukopijuoti į dar vieną programą padengtą pagal GPL. 3 Mažiau GPL versija yra sukonstruota kaip prie 3 versijos GPL pridėta išimtis, tą suderinamumą padaranti automatišku.

Jei jūs pageidautumėte savo programai suteikti copyleft su GNU GPL arba GNU LGPL, prašome pamatykite licencijos instrukcijų puslapį patarimui. Prašome pasižymėkite, kad jūs privalote panaudoti visą jūsų pasirinktos licencijos tekstą. Kiekviena yra integrali visuma ir dalinės kopijos nėra leidžiamos.

Jei jūs pageidautumėte savo vadovėliui suteikti copyleft su GNU FDL, prašome pamatykite instrukcijas FDL teksto pabaigoje ir GFDL instrukcijų puslapį. Dar kartą, dalinės kopijos nėra leidžiamos.

Atvirkštinės C apskritime vietoje autorių teisių simbolio naudojimas yra teisinė klaida. Copyleft yra teisiškai paremtas autorių teisėmis, taigi, darbas turėtų turėti autorių teisių pastabą. Autorių teisių pastabai reikalingas arba autorių teisių simbolis (C apskritime), arba žodis „Copyright“2.

Atvirkštinė C apskritime neturi jokios specialios teisinės svarbos, taigi, ji nesukuria autorių teisių pastabos. Ji gali atrodyti mielai ant knygų viršelių, skrajučių ir panašiai, bet būkite atsargūs kaip jūs ją perteikiate tinklapyje!

Vertėjo pastabos

  1. Angliškas žodis, kuris gali reikšti „kairė“ arba „paliktas“.
  2. Turi būti būtent angliškas žodis „Copyright“, nes tik toks pripažįstamas tarptautinėmis sutartimis; vertimai į kitas kalbas neturi teisinės svarbos.