To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2015-10-05 dokonanych w oryginale angielskim.

Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Eseje i artykuły

Ta strona wymienia artykuły opisujące filozofię ruchu wolnego oprogramowania, która jest motywacją dla rozwijania przez nas wolnego systemu operacyjnego GNU.

My także mamy listę organizacji pracujących na rzecz wolności w rozwoju komputerów i komunikacji elektronicznej.

O wolnym oprogramowaniu

Wolne oprogramowanie to kwestia wolności: ludzie powinni mieć swobodę dysponowania oprogramowaniem na wszystkie sposoby, które są społecznie użyteczne. Oprogramowanie różni się od przedmiotów materialnych, takich jak krzesła, kanapki czy benzyna tym, że można je znacznie łatwiej kopiować i modyfikować. Te cechy sprawiają, że oprogramowanie jest takie użyteczne; uważamy, że użytkownicy oprogramowania powinni móc z nich czynić użytek.

O systemie operacyjnym GNU

O licencjonowaniu wolnego oprogramowania

Prawo i zagadnienia prawne

Patenty

Cyfrowe zarządzanie ograniczeniami

Termin propagandowy „własność intelektualna” [intellectual property]

Usługi sieciowe

Zagadnienia społeczne i kulturowe

Różne

Terminologia i definicje

Podtrzymywanie wolności oprogramowania

Humor związany z filozofią