English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2009-07-23 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Есеји и чланци

Ова страница наводи низ чланака који описују филозофију Покрета за слободни софтвер, која нам пружа мотивацију за изградњу слободнософтверског оперативног система ГНУ.

Ми одржавамо и списак организација које раде у корист слободе рачунарске изградње и електронске комуникације.

О слободном софтверу

Питање слободног софтвера је питање слободе: људи би требало да буду слободни да користе софтвер на све начине који су корисни по друштво. Софтвер се разликује од материјалних ствари — столица, сендвича и бензина — по томе што се може умножавати и мењати много једноставније. Ове могућности чине софтвер корисним, што он и јесте; ми сматрамо да би корисницима требало дозволити да их искористе.

О оперативном систему ГНУ

Лиценцирање слободног софтвера

Закони и проблеми

Патенти

Управљање дигиталним препрекама

Пропагандистички израз „интелектуална својина“

Културолошка и социјална питања

Разно

Терминологија и дефиниције

Подршка слободи софтвера

Филозофски хумор

Примедбе преводиоца:
  1. Игра речима: на енглеском је gates = „врата“, а bars = „решетке“. [СР]
TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP