English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-03-27 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Eseuri și articole

Această pagină listează o serie de articole care descriu filozofia mișcării pentru software liber, motivația pentru care dezvoltăm sistemul de operare GNU ca software liber.

Menținem și o listă de organizații care acționează pentru libertatea dezvoltării calculatoarelor și a comunicațiilor electronice (în engleză).

Despre software-ul liber

Software-ul liber este o chestiune de libertate: oamenii ar trebui să fie liberi să folosească software-ul în orice fel care este folositor social. Software-ul diferă de alte obiecte materiale -- cum ar fi scaunele, sandvișurile și benzina -- prin aceea că el poate fi copiat și schimbat mult mai ușor. Aceste posibilități fac software-ul extrem de util; noi credem că utilizatorii de software ar trebui să aibă libertatea să le folosească.

Despre sistemul de operare GNU

Licențierea software-ului liber

Legi și probleme

Patente

Gestiunea digitală a restricțiilor (Digital Restrictions Management - DRM)

Termenul de propagandă „proprietate intelectuală”

Chestiuni culturale și sociale

Diverse

Terminologie și Definiții

Sprijinirea libertății software-ului

Umor filozofic

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP