This translation may not reflect the changes made since 2012-10-24 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Идеи на трети страни

Тези статии представят философските мнения на други хора в поддръжка на свободния софтуер и свързани с него теми, и не представят позицията на проекта GNU — но ние малко или много сме съгласни с тях.

Много от организациите, които работят за свобода при компютърните разработки и електронните комуникации също имат философски мнения в поддръжка на свободния софтуер или други, свързани с това теми.