English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

Leden maken het werk van de Free Software Foundation mogelijk. Help ons het doel van 700 nieuwe leden te behalen of doneer voor 31 december!

Word lid

$257,384
$450,000

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Ideeën van derden

De artikelen hier genoemd zijn niet van het GNU-project, maar ze gaan over vrije software, of aanverwante zaken, en we zijn het min of meer met ze eens.

Veel van de Organisaties die zich inzetten voor vrijheid in Computerontwikkelingen en Electronische communicatie ebben ook filosofische overtuigingen die de vrije software en aanverwante zaken steunen.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.