Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice

 [obrázek filosofujícího pakoně]

Tento překlad nemusí obsahovat změny, které byly v článku provedeny po 2003-05-27 v anglickém originálu.

Přečtěte si prosím Příručku překladatele, kde se dozvíte, jak se zapojit do překladu tohoto článku.

[en] English   [cs] čeština   [es] español   [fr] français   [it] italiano   [nl] Nederlands   [ru] русский   [zh-cn] 简体中文  


25. listopadu 2002
(později aktualizováno)

(Omlouváme se, ale tento překlad byl zhotoven narychlo, může obsahovat chyby a neprošel korekturou. Přesto se domníváme, že vzhledem k naléhavosti situace je potřebné jej zveřejnit. Pokud můžete, doporučujeme prostudovat si anglický originál. -- český překladatelský tým GNU.Org)

Náš postoj

Nadace pro svobodný software, představovaná svým hlavním právním zástupcem, profesorem Ebenem Moglenem z Kolumbijské právní univerzity, se účastnila pracovní skupiny W3C konsorcia zaměřené na patentovou politiku od listopadu 2001 až po aktuální poslední návrh směrnic. Nadace pro svobodný software vidí tento poslední návrh jako významný krok ve směru ochrany World Wide Webu před patenty zatíženými standardy, protože navrhuje tzv. ,,royalty-free'' nebo také ,,RF'' (bez poplatku) patentovou politiku. Z našeho úhlu pohledu ale není předložený návrh adekvátním finálním řešením.

Navrhovaná patentová politika dovoluje členům W3C účastnících se v technických pracovních skupinách W3 přijímat patentované technologie, které by nebyly pro ty, kdo implementují standardy zatížené poplatky, ale na které by se vztahovalo omezení na ,,field of use'' (oblast využití), což by bylo neslučitelné se sekcí 7 licence GNU General Public License. Jinými slovy, takové omezení na oblast použití by zabraňovalo implementaci W3C standardů ve svobodném software.

Sekce 7 GNU GPL má za účel zabránit distribuci software, který vypadá jako svobodný (protože je uvolněn pod copyrightovou licentí garantující svobodu k užívání, kopírování, modifikování a redistribuování), ale který nemůže být ve skutečnosti modifikován a redistribuován, protože je jeho oblast využití omezena patenty. Ačkoliv ostatní licence svobodného software nemusí obsahovat ustanovení podobná sekci 7 GNU GPL, neznamená to, že by takové programy byly svobodným software, pokud v nich bude nějaký standard implemtentován v rámci ,,royalty-free'' a omezen na konkrétní oblast využití.

Například, členové W3 by mohli přispět ke standardu popisujícímu chování webových serverů patentovanou technologií poskytující určitou funkci. Mohl by být k dispozici svobodný program implementující tyto standardy, z něhož by ostatní mohli kód kopírovat, aby tak poskytli danou funkci i ve svém browseru či neinteraktivním webovém klientovi. Pokud ale, tak jak to v součastnosti W3C navrhuje, bude vlastník patentu licencovat používání bez poplatku ,,pouze za účelem implementace daného standardu'', jakékoliv využívání takového kódu v neinteraktivním webovém klientovi by stále znamenalo možné problémy s porušením patentu.

Z toho důvodu navrhovaná politika ve skutečnosti nijak práva lidí z hnutí svobodného software podílet se na implementaci a rozšiřování webových standardů nechrání. Cíl naší účasti v procesu vytváření této politiky ve W3C nebyl zatím dosažen. Nadace prosí všechny, komu není právo vývojářů svobodného software implementovat všechny budoucí webové standardy lhostejné, aby zaslali W3C komentáře naléhající, aby bylo zabráněno uvalení takových omezení na ,,oblast použití'' (field of use) patentovaných technologií ve standardech W3C. Adresa, na kterou by měly být takové komentáře emailem odesílány je <www-patentpolicy-comment@w3.org>. Zasílat je možné pouze do Úterý 31. prosince 2002. [Pokud to nestihnete, i později zaslané komentáře mají smysl, protože je šance, že se povede tento termín odložit. Pokud to stihnete, bude dobré také požádat o odložení tohoto termínu, aby se stihli vyjádřit i ostatní. -- pozn. překl.]

Další ne-právní vysvětlení našeho postoje

Mnoho lidí z komunity svobodného software nás žádalo o podrobnější vysvětlení našich námitek k navrhované politice. Přidáváme je tedy níže.

Námitky FSF se týkají sekce 3 patentové politiky navrhované W3C. Položka 3 této sekce říká, že bezplatnost licence ,,může být omezena na implementování Doporučení (Recommendation) a toho, co je Doporučením vyžadováno''. To je omezení na ,,oblast využití''.

Problém je v spor mezi takovým omezením na ,,oblast využití'' a sekcí 7 GPL. Dle sekce 7, omezení na ,,oblast využití'' spadá pod ,,omezení uvalené na vás [distributora GPL software], která odporují podmínkám licence''. Podmínky licence například vyžadují, aby všichni, kdo obdrží distribuci GPL software měli právo spustit program za jakýmkoliv účelem (sekce 0), právo modifikovat program za jakýmkoliv účelem (sekce 2), atd. Některé z těchto účelů mohou snadno spadat mimo ,,oblast využití'', kterou omezení dovoluje.

Zde je krok za krokem rozebrán detailní příklad, který ukazuje, jak by se tento problém mohl projevit:

  1. Programátor P si stáhne webový prohlížeč Konqueror. Obdrží ho pod podmínkami GNU GPL.
  2. P se dozví o novém webovém standardu, který vyžaduje využití nějaké techniky parsování URL, která je patentována společností S. S licencovala tento patent pod RF [,,bez poplatku''], což je ne-exkluzivní licence, ale s omezením na ,,oblast využití'', které říká, že daná licence může být použita pouze k ,,implementaci standardu''. Standard, jak se ukazuje, pokrývá pouze to, co můžou s URL dělat webové browsery a neříká nic o straně serveru či klientech, které nejsou browsery.
  3. P implementuje tuto techniku v Konqueroru a snaží se tuto modifikovanou verzi redistribuovat na své webové stránce, aby mohli z tohoto srovnání se standardem profitovat i ostatní uživatelé. Pokud to udělá, musí se dle copyrightového zákona řídit podmínkami GPL, protože redistribuuje modifikovanou verzi.
  4. Na druhé straně ví, že na kód je uvalena podmínka, která protiřečí GPL (porušuje sekci 7) -- konkrétně ví, že patentová licence C zakazuje lidem vzít jeho kód pro parsování RL a vložit jej do, řekněme, vyhledávacího enginu. Tudíž, dle sekce 7 GPL, nemůže kód redistribuovat.
  5. Mohli byste si pomyslet, že by postačilo, kdyby přiřadil copyright stávajícímu copyrightovému vlastníkovi Konqueroru a nechal kód distribuovat odtud. Mohli by ho pak distribuovat pod GPL, ale dávali by jej lidem s odporující si licencí. Nejsem právník, ale neznám nic, co by někomu zakazovalo distribovat copyrightované práce pod licencemi, která nemají žádný smysl a odporují si. Avšak je zajisté pravda, že ti, kdo takovou verzi programu obdrží, jsou již zablokováni a nemohou sami provádět další distribuci nebo modifikace. [Jejich licence není právně platná, protože si odporuje. Tudíž žádnou licenci k takovým aktivitám nemají -- pozn. překl.]

Tedy, nezávisle na tom, kdo bude ve skutečnosti provádět distribuci, výsledek bude takový, že buď přestane být produkt distribuován nebo to dotlačí původního vývojáře opustit GPL. Oba výsledky jsou velmi nešťastné. Proto vás prosíme, abyste napsali svůj komentář na tento poslední návrh.Zpět na Domovskou stránku GNU.

Prosím zasílejte FSF & GNU otázky na gnu@gnu.org. Další způsoby jak kontaktovat FSF.

Prosím zasílejte komentáře o webových stránkách na webmasters@gnu.org, ostatní otázky na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a distribuce tohoto celého článku je dovolena na jakémkoliv médiu pod podmínkou, že bude zachováno toto upozornění.

Updated: $Date: 2017/05/04 14:29:32 $