Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2012-07-21 in het originele Engelstalige artikel.

Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium

Herschreven op 1 Juni 2003

Ons Standpunt

De Free Software Foundation, vertegenwoordigd door professor Moglen van de Columbia University Law School, heeft vanaf November 2001 tot heden deelgenomen aan de werkgroep van het W3 Consortium die beleid moest formuleren aangaande patenten. Het huidige beleid, dat verbiedt licentierechten te verzilveren, is een stap in de goede richting wat betreft het beschermen van het Web tegen standaards waarin patenten zijn verwerkt. Maar het is niet voldoende, door een maas in de bepalingen die het onmogelijk maakt dit soort standaards met patenten in vrije software te bouwen.

Het probleem zit in de beperkingen op toepassingsgebieden (de “fields of use”) die patenthouders aan kunnen brengen in hun gratis licenties. Een dergelijke beperking staat je toe het patent te gebruiken, maar alleen voor het exact implementeren van de standaard— en nergens anders voor. Wanneer je dan de code veranderd zodat je ook maar iets afwijkt van de standaard ben je niet langer beschermd tegen rechtszaken over patentschendingen.

Een bepaling voor vrije software is dat gebruikers de vrijheid hebben het aan te passen en opnieuw te verspreiden. Maar we kunnen moeilijk rekening houden met het gegeven dat men de vrijheid heeft gewijzigde versies te publiceren, met uitzondering van bepaalde delen waarvoor dit dan niet zou gelden. En dus zorgt deze bepaling van beperkingen op het toepassingsgebied ervoor dat het implementeren van W3C standaards niet meer kan in Vrije Software.

Verder zijn deze beperkingen op toepassingsgebied juridisch niet in overeenstemming te brengen met sectie 7 van de GNU General Public License (versie 2), omdat die niet toestaat dat de vrijheid om te wijzigen op deze manier ontnomen wordt.

Vele andere vrije software licenties hebben geen bepaling zoals onze sectie 7 maar je kunt het probleem niet oplossen door gebruik van andere licenties. Sectie 7 heeft als doel te voorkomen dat er bijbepalingen gaan meespelen (bijvoorbeeld via licenties van patenten) die je de vrijheid ontnemen die de GPL je nu juist geeft. Wanneer de licentie geen bepaling heeft die dit voorkomt kun je terechtkomen in een situatie waarbij het lijkt of de licentie je vrijheid geeft maar dat die vrijheid je weer ontnomen is via beperkingen die niet in de licentie staan.

De vrijheid om software te wijzigen kan altijd beperkt worden door patenten van derden op manieren die niet in de software licentie staan. Daarom zijn softwarepatenten zo gevaarlijk voor de vrijheid.

De FSF zal doorgaan met deelname aan implementaties. We zullen trachten patenthouders over te halen geen beperkingen op toepassingsgebied op te leggen. Verder raden we iedereen aan die geven om de rechten van vrije software ontwikkelaars om hetzelfde te doen.