English [en]   Deutsch [de]   Shqip [sq]  

Cartoon GNUs in Bavarian Dress

Meet the GNU contributors in person at the GNU Hackers' Meeting!

The 8th GNU Hackers' Meeting takes place in Munich, Germany from 15–17 August 2014. It spans three days, and comprises talks about new GNU programs, status of the GNU system and news from the free software community.

Register now to secure your place.

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

This translation may not reflect the changes made since 2014-04-04 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë

Të dhëna mbi çmimet e fituara pas 2003 mund të gjenden te site-i i FSF-së.

2003

Alan Cox mori Çmimin e FSF-së për 2003 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

2002

Lawrence Lessig mori Çmimin e FSF-së për 2002 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

2001

Guido van Rossum mori Çmimin e FSF-së për 2001 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

2000

Brian Paul mori Çmimin e FSF-së për 2000 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

1999

Miguel de Icaza mori Çmimin e FSF-së për 1999 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë në mes të këtyre të propozuarve.

1998

Larry Wall mori Çmimin e FSF-së për 1998 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë në mes të këtyre të propozuarve dhe finalistëve.

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye