English [en]   Deutsch [de]   Shqip [sq]   简体中文 [zh-cn]  

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë

Të dhëna mbi çmimet e fituara pas 2003 mund të gjenden te site-i i FSF-së.

2003

Alan Cox mori Çmimin e FSF-së për 2003 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

2002

Lawrence Lessig mori Çmimin e FSF-së për 2002 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

2001

Guido van Rossum mori Çmimin e FSF-së për 2001 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

2000

Brian Paul mori Çmimin e FSF-së për 2000 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë.

1999

Miguel de Icaza mori Çmimin e FSF-së për 1999 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë në mes të këtyre të propozuarve.

1998

Larry Wall mori Çmimin e FSF-së për 1998 për Shtyrjen Përpara të Software-it të Lirë në mes të këtyre të propozuarve dhe finalistëve.

SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

BËHUNI PJESË SHITORE