English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   한국어 [ko]   română [ro]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$45,502
$450,000

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Dibuix d'un GNU de Gleeson

[imatge en color d'un cap de GNU]

Aquest dibuix és semblant al Cap de GNU però és en color i se n'ofereixen unes quantes variants, potser per a utilitzar-les per a posar un enllaç al Projecte GNU?

Agraïm aquestes imatges a Brendon Gleeson.

Aquest treball està disponible en les següents versions:

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.