English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   한국어 [ko]  

Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2019-02-21 a l' original anglès. Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Dibuix d'un GNU de Gleeson

[imatge en color d'un cap de GNU]

Aquest dibuix és semblant al Cap de GNU però és en color i se n'ofereixen unes quantes variants, potser per a utilitzar-les per a posar un enllaç al Projecte GNU?

Agraïm aquestes imatges a Brendon Gleeson.

Aquest treball està disponible en les següents versions:

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP