English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   한국어 [ko]   română [ro]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Dibuix d'un GNU de Gleeson

[imatge en color d'un cap de GNU]

Aquest dibuix és semblant al Cap de GNU però és en color i se n'ofereixen unes quantes variants, potser per a utilitzar-les per a posar un enllaç al Projecte GNU?

Agraïm aquestes imatges a Brendon Gleeson.

Aquest treball està disponible en les següents versions:

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP