English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   한국어 [ko]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Logotips de les llicències de GNU

Si publiqueu els vostres treballs sota la llicència GFDL, o sota la versió 3 de les llicències de GNU (ja sigui la GPL, la LGPL o la AGPL), podeu posar al vostre web o al vostre programa aquests botons per indicar la llicència. Aquests logotips són fàcilment identificables i indicaran als vostres usuaris que les seves llibertats estan protegides.

Aquí teniu algunes versions vectorials: GPLv3 SVG, LGPLv3 i AGPLv3 SVG, GFDL SVG.

[Large GPLv3 logo with “Free as in Freedom”] [Large LGPLv3 logo with “Free as in Freedom”] [Large GNU AGPLv3 logo with “Free as in Freedom”]
[Small GPLv3 logo with “Free as in Freedom”] [Small LGPLv3 logo with “Free as in Freedom”] [Small GNU AGPLv3 logo with “Free as in Freedom”]
[Logotip gran de la GPLv3] [Logotip gran de la LGPLv3] [Logotip gran de la AGPLv3 de GNU] [Logotip gran de la GFDL]
[Logotip petit de la GPLv3] [Logotip petit de la LGPLv3] [Logotip petit de la AGPLv3 de GNU] [Logotip petit de la GPLv3]

Logotip de la Llicència GFDL en altres mides: més gran, encara més gran

Logotips alternatius de Christian Cadena

 [Alternative GNU license logos] 

Els logotips de Christian es troben sota la llicència CC-BY 3.0.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP