English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   한국어 [ko]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Loga licencji GNU

Jeśli udostępniacie swoje dzieła na zasadach licencji GNU GPL w wersji 3, LGPL lub AGPL, możecie skorzystać z poniższych grafik na swojej stronie lub w swojej aplikacji, aby zareklamować te licencje. Poniższe loga są szybko rozpoznawalne i upewnią Waszych użytkowników w tym, że ich wolność jest chroniona.

Oto wersje wektorowe: GPLv3 SVG, LGPLv3 i AGPLv3 SVG oraz GFDL SVG.

[Duże logo GPLv3] [Duże logo GPLv3] [Duże logo LGPLv3] [Duże logo GNU AGPLv3]
[Małe logo GPLv3] [Małe logo GPLv3] [Małe logo LGPLv3] [Małe logo GNU AGPLv3]

Logo licencji GFDL w większych rozmiarach: duży rozmiar, jeszcze większy

Alternatywne loga autorstwa Christiana Candeny

Loga Christiana dostępne są na zasadach licencji CC-BY 3.0.

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.