English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un logotip de GNU fet amb destresa per Brian Bush

[Un logotip de GNU de Brian Bush]

Com a la majoria de nosaltres, a Brian li encanta el logotip oficial del Projecte GNU. Però va pensar que estaria bé crear un logotip més destre i polit. Simbolitza tant els aspectes lliures i naturals del Programari Lliure com el caràcter professional, estable i robust del programari del Projecte GNU.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:


Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2005, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP