English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Letra për Amazon-ën nga Nat-i

Kjo është një letër prej Nat Friedman-it lidhur me Bojkotimin e Amazon-ës. Ju lutemi, lexoni më tepër rreth këtij bojkoti dhe na përkrahni duke vendosur një lidhje prej faqes suaj hyrëse!

Datë: E martë, 23 Dhjetor 1999 17:26:30 -0500 (EST)
Nga: Nat Friedman <nat@nat.org>
Për: Richard Stallman <rms@gnu.org>
Subjekt: Sukses i Bojkotit të Amazon-ës!
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Length: 658

Tungjatjeta Riçard,

    Duket se përpjekjet tuaja për të krijuar rezistencë ndaj patentës
qesharake të Amazon-ës mbi njëklikimin po japin frute!  Im atë është
kambist aksionesh, dhe sot mbrëma më tregoi një lajm që i erdhi
përmes shërbimit të brendshëm të shoqërisë, ku përshkruhej (goxha saktë)
bojkoti dhe roli juaj në të.  Me sa duket, është shpërndarë gjerësisht
për firmat e kambistëve të aksioneve, dhe AMZN, në lajmet e sotme
ra me shtatë pikë (nuk kish arsye tjetër të dukshme
për rënien).

    Ndoshta tani që Amazon-a po e ndjen goditjen në xhep, do të bëjnë
më tepër kujdes.

    Përgëzime!  Vazhdoni kështu.

Si përherë, urimet më të mira,
Nat

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.