This translation may not reflect the changes made since 2021-09-16 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Вирусен код и ваксинация

Когато другите ме нараняват, аз се опитвам да се отбранявам. Пък някои от тях ми викат, че ги боляло от това. Казват, че трябвало да позволя на другите да ограбват труда ми. Обясняват ми, че не бивало никога да правя опити да се защитавам.

И ми твърдят, че трябвало да спра да използвам Общия публичен лиценз на GNU — лиценз, който ме имунизира срещу заразата. Вместо това, да съм възприемел лиценз, който позволява на други хора безнаказано да ме обират. От мен се иска да прегърна лиценз, който ми забранява да отвръщам на удара с удар. Да се откажа от правото си да се възползвам от производните на моята работа — право, което аз притежавам според настоящото авторскоправно законодателство.

Естествено, не го казват с такъв трескав тон. Обикновено никой не ми казва, че съм „заразен“. По-скоро така наричат правната защита, която аз използвам. Избрания от мен лиценз наричат „вирусен“.

В ежедневната реч, думи като „заразявам“ и „вирус“ са свързани с болести. В реториката се използват като метафори. Един инструмент на правото не може да е болестотворен организъм, но понеже в обществото витае схващането, че законите са язви, та и тези метафори добре си вършат работата.

С думите си хората, които искат да ме ограбят, ми казват, че им прилошава, когато аз им преча да го сторят. Не им се ще да обръщат внимание на тъй наречената „болест“, която така ги втриса — за тях „болест“ е моето здраве и моите права, както и здравето и правата на другите хора. Вместо това, те подбират метафори, с които да заблудят хората в мисленето им. Не желаят никой да реши, че аз съм добрият гражданин, който предотвратява престъплението. С метафорите си искат да подведат другите да си мислят, че развъдникът на зараза съм аз.

Всъщност, Общият публичен лиценз на GNU ме защитава. Конотациите с „вируси“ и „инфекции“ идват вследствие избора ми на защитен механизъм, от който на всички, които искат да ме ограбят, им призлява. Аз искам свобода от техните набези, но те искат да имат силата да ми навредят. И когато не могат да го направят, се поболяват.

За да използвам друга метафора, свързана със здраве и болест, ще кажа, че Общият публичен лиценз на GNU ме ваксинира, закриля ме от кражби.

Забележете, че кражбата, за която говоря, в някои ситуации е единствено правна: ако лицензирате произведенията си под видоизменен BSD или подобен лиценз, тогава другите могат законно да вземат наготово труда ви, да правят по него поправки и подобрения и да ви забранят после вие да използвате този код. Лично аз ненавиждам тази постановка, но тя съществува.