English [en]   Deutsch [de]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   Shqip [sq]  

Falë përkrahjes tuaj, 2015-a shënon 30 vjetorin e FSF-së! Në 30 vitet e ardhshme, dëshirojmë të arrijmë edhe më shumë përfundime në mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve të kompjuterave. Për të ecur në atë drejtim, po caktojmë synimin tonë më të lartë deri më sot për grumbullim fondesh, 525 mijë dollarë, deri më 31 Janar. Lexoni më tepër.

525 mijë USD
64% (340mijë)
Më llogarisni edhe mua

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Provë për Vullnetar Webmaster

Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org? Në qofshi i ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të kishim dëshirë të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit punë të mira në ndihmë të përkrahjes së misionit tonë.

Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose për që kohë sa keni.

Për t’ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve vijuese, dhe dërgojini te <webmasters@gnu.org>.

  1. Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë qëllimi ka?
  2. Ç’është burimi i hapur?
  3. Ç’është software-i i lirë?
  4. A keni përvojë me grafikën?
  5. A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë sisteme kontrolli versionesh?

Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <webmasters@gnu.org>. (Ju lutemi, pyetjeve të provimit përgjigjjuni në Anglisht.)

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye