English [en]   Deutsch [de]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   português do Brasil [pt-br]   Shqip [sq]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

38 mijë dollarë
450 mijë dollarë

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Provë për Vullnetar Webmaster

Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org? Në qofshi i ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të kishim dëshirë të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit punë të mira në ndihmë të përkrahjes së misionit tonë.

Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose për që kohë sa keni.

Për t’ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve vijuese, dhe dërgojini te <webmasters@gnu.org>.

  1. Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë qëllimi ka?
  2. Ç’është burimi i hapur?
  3. Ç’është software-i i lirë?
  4. A keni përvojë me grafikën?
  5. A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë sisteme kontrolli versionesh?

Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <webmasters@gnu.org>. (Ju lutemi, pyetjeve të provimit përgjigjjuni në Anglisht.)

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.