English [en]   Deutsch [de]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   português do Brasil [pt-br]   Shqip [sq]  

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Provë për Vullnetar Webmaster

Dëshironi të përfshiheni me www.gnu.org? Në qofshi i ngazëllyer, dhe dini ca HTML dhe pakëz mbi veprën tonë, do të kishim dëshirë të lidheshit me ne! Si webmaster GNU vullnetar, do të bënit punë të mira në ndihmë të përkrahjes së misionit tonë.

Mund të na ndihmoni me punët e sajtit edhe me një orë në javë, ose për që kohë sa keni.

Për t’ia filluar, përgjigjjuni sa më mirë që mundeni pyetjeve vijuese, dhe dërgojini te <webmasters@gnu.org>.

  1. Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë qëllimi ka?
  2. Ç’është burimi i hapur?
  3. Ç’është software-i i lirë?
  4. A keni përvojë me grafikën?
  5. A keni ndopak përvojë me CVS-në, Subversion-in ose të tjerë sisteme kontrolli versionesh?

Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <webmasters@gnu.org>. (Ju lutemi, pyetjeve të provimit përgjigjjuni në Anglisht.)

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.