Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin

Në këtë faqe mbajmë lloje të ndryshme materialesh që i përdorim në ndarjen mbi Arsimin të këtij sajti, të tillë si foto, video, transkriptime dhe titra videosh në gjuhë të ndryshme dhe gjëra të ngjashme.

Licenca e figurave dhe audio mund të gjendet duke ndjekur lidhjet për te faqet ku përfshihen. Për videot, licenca deklarohet te vetë videoja.

Foto

Shembuj

Qendra e Kompjuterave të Bashkësisë Ambedkar (AC3) Bangalore, Indi

Vocational Higher Secondary School Irimpanam (VHSS Irimpanam)

 • Nxënës në një veprimtari për Software-in e Lirë, jpeg 65 KB, 245 KB
 • Ndërfaqja e Tux Paint-it në Malajalame, jpeg 46 KB, 193 KB

Rezistencë

Arsimim Së Largëti: Në Lojë Liria dhe Privatësia e Fëmijëve të Mi

 • Marta merr pjesë në mësimin e klarinetës përmes Jitsi-t, png, 359 KB, 648 KB
 • Javi merr pjesë në mësimin e trumbetës përmes Jitsi-t, png, 311 KB, 547 KB

Software

Tux Paint

GCompris

Video

Videoja e Richard Stallman-it mbi Arsimin

  Versione të tjera me titra të trupëzuara, në gjuhët vijuese:

Si Ndryshoi Jeta e Mani-t me GIMP-in - Ne Përdorim GNU/Linux

Liria e Praktikuar në Shkollën e Irimpanamit

  Versione të tjera me titra të trupëzuara, në gjuhët vijuese:

Transkriptime dhe Përshkrime të Vides

 • Transkriptime të videos së Richard Stallman-it mbi arsimin

Anglisht | Frëngjisht | Gjermanisht | Holandisht | Italisht | Portugalisht (Braziliane) | Spanjisht | Shqip |

 • Përshkrime të videos “Si Ndryshoi Jeta e Mani-t me GIMP-in - Ne Përdorim GNU/Linux”

Anglisht | Frëngjisht | Kroatisht | Portugalisht (Braziliane) |

Titra të videos në Formatin SubRip

 • Titra për video të Richard Stallman-it mbi edukimin

Anglisht | Frëngjisht | Gjermanisht | Holandisht | Italisht | Portugalisht (Braziliane) | Spanjisht | Shqip |

 • Titra për videon “Liria e Praktikuar në Shkollën e Irimpanamit”

Anglisht | Frëngjisht | Portugalisht (Braziliane) | Shqip

Audio

Si thuhen në Malajalam emra lulesh autoktone

 • Si thuhet në Malajalam: lulja Appooppanthaady, Ogg Vorbis, 35 KB
 • Si thuhet në Malajalam: lulja Anthoorium, Ogg Vorbis, 42 KB
 • Si thuhet në Malajalam: lulja Adeenia, Ogg Vorbis, 30 KB