English [en]   català [ca]   Česky [cs]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Dit is een vertaling van een Engelse pagina.

Het Engelse origineel is gewijzigd na deze vertaling. Het origineel kun je vinden op:
http://www.gnu.org/philosophy/protecting.html.en
Verschillen tussen de laatste vertaling en de huidige Engelse versie kun je vinden op:
http://www.gnu.org/philosophy/po/protecting.nl-diff.html
The date of change in the English page is:
2013-04-20

Zie Translations README om te lezen hoe je kunt helpen met het vertalen hiervan.

Help te Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven.

Het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven wordt bedreigd door patenten op software en zogenaamde processen over auteursrecht op “look-and-feel”.

De Free Software Foundation bestrijdt deze dreigingen op vele manieren, zoals via ondersteuning en lidmaatschap van de League for Programming Freedom.

De League is een maatschappelijke organisatie van professoren, studenten, zakenlieden, programmeurs, gebruikers, en zelfs softwarebedrijven, met als doel het herstellen van de vrijheid om programma's te schrijven. De League is niet tégen het juridisch systeem dat het (Amerikaanse) congres voor ogen stond—namelijk auteursrecht op individuele programma's. De League probeert echter recente wijzigingen in dit recht ongedaan te maken die waren aangebracht door gerechtelijke uitspraken die inspeelden op belangen van bepaalde groepen.

De FSF moedigt je aan om te helpen in de strijd door de League te helpen.

De League is onafhankelijk van de Free Software Foundation, en heeft geen belang in het concept van vrije software. De FSF steunt de League omdat deze vrijheid, zoals elke softwareontwikkelaar kleiner dan Microsoft, bedreigd wordt door patenten op software en auteursrechten op koppelings-programma's. En jij wordt ook bedreigd! Het zou gemakkelijk zijn om het probleem te negeren totdat je werkgever wordt aangeklaagd, maar het is verstandiger om actie te ondernemen vóórdat dit gebeurt.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

naar begin