English [en]   Shqip [sq]  

Falë përkrahjes tuaj, 2015-a shënon 30 vjetorin e FSF-së! Në 30 vitet e ardhshme, dëshirojmë të arrijmë edhe më shumë përfundime në mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve të kompjuterave. Për të ecur në atë drejtim, po caktojmë synimin tonë më të lartë deri më sot për grumbullim fondesh, 525 mijë dollarë, deri më 31 Janar. Lexoni më tepër.

525 mijë USD
78% (413mijë)
Më llogarisni edhe mua

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Çmimi Software i Lirë për 1999-n

Për Çmimin Software i Lirë për 1999-n morëm plot propozime kandidatësh. Renditur sipas abc-së, ata janë:

Dëshirojmë t’ia japin këtë çmim një personi që ka dhënë kontribut të madh në çuarjen përpara dhe zhvillimin e software-it të lirë (të lirë si në liri; shihni përkufizimin tonë të software-it të lirë), përmes veprimtarish që janë në përputhje me frymën e software-it të lirë.

Çfarëdo lloj veprimtarie do të ishte e propozueshme—shkrim software-i, shkrim dokumentimi, botim CD-sh, madje edhe gazetari—por cilado qoftë veprimtaria, donim të shprehnim mirënjohjen për kontribute qendrore dhe afatgjata në zhvillimin e botës së software-it të lirë. “Në përputhje me frymën” do të thotë, për shembull, që software-i, doracakët ose koleksione të tyre (në kasetë ose CD) duhet të jenë krejtësisht të lira. (E themi prapë, të lira si te liria; shihni filozofinë tonë rreth shitjes së software-eve të lirë. Veprat e bëra në rrugë komerciale janë të propozueshme, por ne duam t’u japim çmime individëve, jo kompanive.

Persona si Richard Stallman, Linus Torvalds, dhe Larry Wall, të cilët e kanë marrë tashmë këtë apo çmime të tjera për kontributin e tyre, nuk janë të propozueshëm për Çmimin Software i Lirë.

Anëtarë të komitetit të çmimeve janë Bruce Perens, Eric Raymond, Peter Salus, Richard Stallman, dhe Larry Wall.

Këtu keni një listë të çmimeve të dhëna vitet e shkuara.

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye