English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   简体中文 [zh-cn]  

To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2017-08-08 dokonanych w oryginale angielskim. Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Wolne książki innych wydawców

Wprowadzenie

Od dawna wspieramy publikację wolnej dokumentacji (nie mamy na myśli gratis). Wolne oprogramowanie potrzebuje wolnej dokumentacji, ponieważ musicie mieć możliwość kopiowania, zmiany i redystrybucji dokumentacji razem z oprogramowaniem. Żeby mogła zostać uznana za wolną, dokumentacja musi być wydana na licencji wolnej dokumentacji.

Sami publikujemy dużą ilość wolnych książek. Możecie zamówić drukowane kopie naszych książek, pobrać je z katalogu /gnu/Manuals naszego serwera ftp a także przeglądać je online. Działamy w ten sposób od około 1986 roku.

Ostatnio niektórzy komercyjni wydawcy zaczęli publikować wolne książki (tak samo jak nasze – są one wolne w sensie swobody korzystania, ale komercyjnie drukowane egzemplarze są sprzedawane). Na tej stronie prowadzimy listę tego rodzaju książek, na które się natknęliśmy. Jeśli dowiecie się o jakiejś wolnej książce, której tutaj nie wymieniono, dajcie nam znać o tym, wysyłając wiadomość na adres <free-books@gnu.org>.

Zapiszcie się na naszą listę mailową o zagrożeniach ebookami.

Wolne książki

Najnowsze pozycje są umieszczone na górze listy.

Tytuł Autor Wydawca ISBN Licencja
The Org Mode 7 Reference Manual (for Org version 7.3) Carsten Dominik i inni Network Theory Ltd 978-1-906966-08-9 GNU Free Documentation License
The PostgreSQL 9.0 Reference Manual (in four volumes) The PostgreSQL Global Development Group Network Theory Ltd 978-1-906966-
{04-1,05-8,06-5,07-2}
Zmodyfikowana licencja BSD
The Perl Language Reference Manual (for Perl version 5.12.1) Larry Wall and others Network Theory Ltd 9781906966027 Licencja GNU GPL
GNU Octave Manual Version 3 J.W. Eaton et al. Network Theory Ltd. 095461206X Old GNU manual license
How Wikipedia Works Phoebe Ayers, Charles Matthews, and Ben Yates No Starch Press 9781593271763 GNU Free Documentation License
Valgrind 3.3 — Advanced Debugging and Profiling for GNU/Linux applications J. Seward, N. Nethercote, J. Weidendorfer et al Network Theory Ltd. 0954612051 GNU Free Documentation License
An Introduction to GCC Brian J. Gough Network Theory Ltd. 0-9541617-9-3 GNU Free Documentation License
Python Language Reference Manual Guido van Rossum and Fred L. Drake, Jr. Network Theory Ltd. 0-9541617-8-5 Licencja Python
An Introduction to Python Guido van Rossum and Fred L. Drake, Jr. Network Theory Ltd. 0-9541617-6-9 Licencja Python
The R Reference Manual - Base Package - Volume 1 The R Development Core Team Network Theory Ltd. 0-9546120-0-0 Old GNU manual license
The R Reference Manual - Base Package - Volume 2 The R Development Core Team Network Theory Ltd. 0-9546120-1-9 Old GNU manual license
GNU Bash Reference Manual Chet Ramey, Brian Fox Network Theory Ltd. 0-9541617-7-7 Old GNU manual license
Comparing and Merging Files with GNU diff and patch D. MacKenzie, P. Eggert, R. Stallman Network Theory Ltd. 0-9541617-5-0 GNU Free Documentation License
The GNU Scientific Library Reference Manual M. Galassi, et al. Network Theory Ltd. 0-9541617-0-X GNU Free Documentation License
An Introduction to R W.N. Venables, et al. Network Theory Ltd. 0-9541617-4-2 Old GNU manual license
GNU Octave Manual John W. Eaton Network Theory Ltd. 0-9541617-2-6 Old GNU manual license
Version Management with CVS Per Cederqvist, et al. Network Theory Ltd. 0-9541617-1-8 Old GNU manual license
Dive Into Python Mark Pilgrim aPress 1-59059-356-1 GNU Free Documentation License
How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python, First Edition Allen Downey, Jeff Elkner and Chris Meyers Green Tea 0971677506 GNU Free Documentation License
Advanced Linux Programming, First Edition Mark Mitchell, Jeffery Oldham, and Alex Samuel New Riders 0-757-1043-0 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised) (Zobacz notkę poniżej)
The Zope Book, First Edition Amos Latteier and Michel Pelletier New Riders 0-7357-1137-2 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised)
Linux Device Drivers, Second Edition Alessandro Rubini and Jonathan Corbet O'Reilly and Associates 0-596-00008-1 GNU Free Documentation License (See note below)
Effective awk Programming, Third Edition Arnold Robbins O'Reilly and Associates 0-596-00070-7 GNU Free Documentation License
GNU Autoconf, Automake, and Libtool Gary V. Vaughan, Ben Elliston, Tom Tromey, Ian Lance Taylor New Riders 1-57870-190-2 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised)
Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage (Currently out-of-print) John Goerzen and Ossama Othman New Riders 0-7357-0914-9 Licencja GNU GPL
GTK+/GNOME Application Development Havoc Pennington New Riders 0-7357-0078-8 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised)
Open Source Development with CVS Karl Fogel and Moshe Bar Paraglyph Press 1932111816 Licencja GNU GPL
Producing Open Source Software: How to Run a Successful Free Software Project Karl Fogel O'Reilly and Associates 978-0596007591 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Programming from the Ground Up Jonathan Bartlett Bartlett Publishing 0975283847 Licencja GNU FDL
Managing Projects with GNU Make, Third Edition Robert Mecklenburg O'Reilly and Associates 0-596-00610-1 Licencja GNU FDL
Using Samba, 2nd Edition Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown O'Reilly and Associates 0-596-00256-4 Licencja GNU FDL
Version Control with Subversion Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato O'Reilly and Associates 0-596-00448-6 Creative Commons Attribution 2.0 License
Motif Reference Manual, Vol. 6B, Second Edition Antony Fountain, Paula Ferguson O'Reilly and Associates 1-56592-654-4 Open Publication License, Version 1.0 or later
Uwaga dotycząca Advanced Linux Programming, First Edition
Wydanie z czerwca 2001 nie miało poprawnej informacji na temat licencji. Zawierało stwierdzenie, że jest to książka prawnie zastrzeżona. Wydawca zapewnił nas, że był to wyłącznie błąd drukarski i że zamierzoną licencją jest „Open Publication License, Version 1.0, bez wykorzystania opcjonalnych warunków”. Opublikowana przez wydawnictwo errata potwierdza te informacje. Zostaliśmy zapewnieni, że następne wydanie będzie miało poprawioną informację o licencji.
Uwaga dotycząca Linux Device Drivers, Second Edition:
Drukowane wydanie nie stosuje się we właściwy sposób do licencji GNU FDL – brakuje kopii GNU FDL, a notka licencyjna jest niekompletna. O'Reilly naprawi te błędy w następnym wydaniu.
TOP

[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP