English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier

[Petit GNU i petit Tux en tres dimensions]

Nicolas Rougier ha aportat tota aquesta sèrie de boniques imatges. A sota en teniu una mostra:

Nicolas també va contribuir amb un póster de GNU/Linux (fonts) en diverses versions i formats, que ha estat modificat per incloure'l a les distribucions de GNU/Linux completament lliures:


Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright © 2005 Nicolas Rougier
Copyright © 2014-2015 Free Software Foundation, Inc.

Si voleu utilitzar aquestes imatge per posar un enllaç a un lloc web de la Free Software o del Projecte GNU, o si voleu utilitzar-lo per promoure GNU o parlar-ne de manera acurada, podeu fer-ho sense més restriccions. En altres casos, demaneu prèviament permís a licensing@fsf.org.

Alternativament, es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació.