English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
29% (155K)
Count me in

This translation may not reflect the latest changes to the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier

 [Petit GNU i  petit Tux en tres dimensions]

Nicolas Rougier ha aportat tota aquesta sèrie de boniques imatges. A sota en teniu una mostra:

Nicolas també va aportar aquest pòster de GNU/Linux en diverses versions i formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.


Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright © 2003, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt