English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier

[Petit GNU i petit Tux en tres dimensions]

Nicolas Rougier ha aportat tota aquesta sèrie de boniques imatges. A sota en teniu una mostra:

Nicolas també va contribuir amb un póster de GNU/Linux (fonts) en diverses versions i formats, que ha estat modificat per incloure'l a les distribucions de GNU/Linux completament lliures:


Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright © 2005 Nicolas Rougier
Copyright © 2014-2015 Free Software Foundation, Inc.

Si voleu utilitzar aquestes imatge per posar un enllaç a un lloc web de la Free Software o del Projecte GNU, o si voleu utilitzar-lo per promoure GNU o parlar-ne de manera acurada, podeu fer-ho sense més restriccions. En altres casos, demaneu prèviament permís a licensing@fsf.org.

Alternativament, es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.