English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   română [ro]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$60,120
$450,000

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un logotip de Hurd

[imatge d'un logotip de Hurd esfèric]

Un preciós logotip de HURD: una esfera blava sobre fons gris i, com a blasó, la paraula "HURD" en lletres verdes.

Donem les gràcies a <teddy@fukt.bth.se> per aquest logotip de Hurd esfèric.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Logotip de Hurd fet amb Metafont

[imatge d'un logotip de Hurd fet amb Metafont]

Un logotip gran i molt elegant en blanc i negre. La paraula "HURD", amb lletra cal·ligràfica, té a l'esquerra un diagrama de quatre vèrtexs.

Donem gràcies a Stephen McCamant <smcc@member.gnu.org> per dissenyar el següent logotip de Hurd utilitzant Metafont. Aquest és el codi font per a aquest logotip de Hurd.

S'utilitza a la majoria de les pàgines sobre Hurd d'aquest lloc web.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.