English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   română [ro]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un GNU escoltant música de l'Equip de Disseny Nevrax

[Un GNU escoltant música]

Aquest dibuix en color representa un GNU que ganduleja còmodament, vestit amb una bata daurada. Té posats uns auriculars grans. Té els ulls tancats i fa cara de satisfacció. És ben clar que gaudeix del que està sentint. Amb les peülles de davant sosté un reproductor de CDs portàtil, i hi ha escampats uns quants CDs pel terra davant seu. També a terra hi té dos altaveus, connectats al reproductor portàtil.

Agraïm als artistes de l'Equip de Disseny Nevrax la creació d'aquesta bonica imatge, i a la seva empresa, Nevrax Limited, el fet d'haver-los donat temps per a treballar-hi.

Aquesta imatge en color està disponible en els següents formats:

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2001, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota qualsevol dels següents termes:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP