English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Filozofująca GNU

[rysunek: filozofująca GNU]

Ta GNU, z łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie bystro.

Dziękujemy Markus Gerwinski <markus@theo-phys.uni-essen.de>, artyście, który stworzył Filozofującą GNU.

Jej wizerunek pomagał w szybkim rozpoznaniu tych stron naszego serwera, które traktują o filozofii Projektu GNU.

Rysunek dostępny jest w formatach:

TOP

[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek.