English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Filozofująca GNU

[rysunek: filozofująca GNU]

Ta GNU, z łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie bystro.

Dziękujemy Markus Gerwinski <markus@theo-phys.uni-essen.de>, artyście, który stworzył Filozofującą GNU.

Jej wizerunek pomagał w szybkim rozpoznaniu tych stron naszego serwera, które traktują o filozofii Projektu GNU.

Rysunek dostępny jest w formatach:

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.