English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
64% (340K)
Count me in

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Filozofująca GNU

[rysunek: filozofująca GNU]

Ta GNU, z łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie bystro.

Dziękujemy Markus Gerwinski <markus@theo-phys.uni-essen.de>, artyście, który stworzył Filozofującą GNU.

Jej wizerunek pomagał w szybkim rozpoznaniu tych stron naszego serwera, które traktują o filozofii Projektu GNU.

Rysunek dostępny jest w formatach:

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony