Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Het Microsoft mededingingsproces en vrije software

Nu het proces tegen Microsoft over concurrentievervalsing op zijn einde loopt, dringt de vraag zich op: wat moet er van Microsoft worden geëist als het het proces verliest. Ralph Nader organiseert nu [ten tijde van dit schrijven, Maart 1999] zelfs een conferentie over deze vraag (zie appraising-microsoft.org/).

De voor de hand liggende antwoorden—contracten beperken tussen Microsoft en computerfabrikanten, of het bedrijf splitsen—zullen weinig verschil maken. De eerste maatregel stimuleert wellicht het aanbod van systemen dat met GNU/Linux voorgeïnstalleerd wordt geleverd, maar dat gebeurt nu toch al. De tweede maatregel is met name een steuntje in de rug voor concurrerende makers van private software, wat gebruikers alleen maar meer manieren geeft om hun vrijheid op te geven.

Ik stel daarom drie maatregelen voor die zouden moeten helpen om vrije software besturingssystemen als GNU/Linux op technisch gelijke voet te laten concurreren zonder de vrijheid van gebruikers op te geven. Deze drie maatregelen hebben rechtstreeks effect op de drie grootste obstakels voor de ontwikkeling van vrije besturingssystemen en geven de mogelijkheid programma's uit te voeren die gemaakt zijn voor Windows. De maatregelen rekenen gelijk af met de door Microsoft voorgestelde (in de “Halloween documenten”) methodes voor het belemmeren van vrije software. Het is het meest effectief wanneer alle drie de maatregelen worden toegepast.

 1. Vereis van Microsoft dat ze de complete documentatie publiceren van alle koppelingen tussen hun software modules, alle gebruikte protocollen en bestandsformaten. Dit zou één van de favoriete tactieken van Microsoft tegengaan: geheime en niet uitwisselbare koppelingen.

  Om dit effectief te laten zijn moeten we Microsoft verder verbieden om geheimhoudingsverklaringen af te sluiten met andere organisaties waarin wellicht geheime koppelingen kunnen worden verwerkt. De regel moet zijn: wanneer ze een koppeling niet kunnen publiceren mogen ze ook geen implementatie ervan vrijgeven.

  Het zou Microsoft wel het recht geven om een koppeling te maken voordat het gepubliceerd is maar dan moet de publicatie samenvallen met het uitbrengen van de koppeling.

  Het handhaven van deze maatregel is eenvoudig. Wanneer andere ontwikkelaars klagen dat de vrijgegeven documentatie bepaalde aspecten van de koppeling niet beschrijft of uitlegt hoe iets gedaan moet worden dan kan de rechtbank Microsoft dwingen op de vragen te antwoorden. Vragen over koppelingen (in tegenstelling tot vragen over technieken) zouden moeten worden beantwoord.

  Vergelijkbare voorwaarden waren onderdeel van een overeenkomst tussen IBM en de Europese Gemeenschap in 1984, waarmee een ander proces over concurrentievervalsing werd afgesloten. Zie www.cptech.org.

 2. Verlang van Microsoft dat ze patenten op software alleen defensief gebruiken (patenten op andere gebieden zouden ook overwogen kunnen worden of uitgesloten van deze regeling). Dit zou een andere tactiek van Microsoft tegengaan die genoemd is in de Halloween documenten: patenten gebruiken om ontwikkeling van vrije software tegen te gaan.

  We kunnen Microsoft de keuze geven tussen zelfverdediging of gezamenlijke verdediging. Zelfverdediging houdt het kruislings licenseren van alle patenten in, gratis met iedereen die dit wil. Gezamenlijke verdediging houdt in dat de patenten gelicenseerd worden in een vergaarbak waar iedereen zich bij aan kan sluiten—zelfs mensen die zelf geen patenten hebben. De vergaarbak zou alle leden licenseren voor alle patenten van alle leden die meedoen.

  Het is van belang om het probleem van patenten aan te pakken want het heeft geen zin Microsoft een koppeling te laten publiceren wanneer daar een patent op rust (of op de functionaliteit waar het toegang toe biedt) waardoor de rest het niet mag implementeren.

 3. Eis van Microsoft dat ze geen hardware certificeren waarvan de volledige specificaties niet zijn gepubliceerd, zodat iedere programmeur software kan maken die diezelfde hardware ondersteunt.

  Geheime specificaties van hardware zijn meestal niet afkomstig van Microsoft maar vormen wel een belangrijk probleem voor de ontwikkeling van vrije besturingssystemen die voor concurrentie met Windows zouden kunnen zorgen. Dit obstakel verwijderen zou ons tot groot voordeel zijn. Wanneer over een schikking wordt onderhandeld met Microsoft dan moet het mogelijk zijn dit er onderdeel van te maken—een kwestie van onderhandelen.

Microsoft's Ballmer ontvouwde in April een mogelijk plan om delen van de broncode van Windows vrij te geven. Het wordt niet duidelijk of dit inhoud dat het vrije software wordt, noch om welk deel van Windows het gaat. Maar wanneer Microsoft inderdaad een deel vrije software maakt dan zou het sommige van bovenstaande problemen op kunnen lossen voor dat deel van Windows. (Het zou ook nog eens een bijdrage kunnen zijn aan de vrije software gemeenschap wanneer de betreffende software nuttig is voor iets anders dan het draaien van andere private software).

Echter, een deel van Windows tot je beschikking hebben als vrije software is niet zo belangrijk als de toestemming hebben om alle delen te implementeren. De maatregelen, als boven genoemd, is wat we werkelijk nodig hebben. Die zullen voor ons de weg vrij maken om een daadwerkelijk superieur alternatief voor Microsoft Windows te maken, in welk deel dan ook van Windows wat door Microsoft niet als vrije software beschikbaar wordt gesteld.