Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Over de veroordeling van Microsoft

Veel GNU/Linux gebruikers denken over het besturingssysteem in termen van concurrentie voor Microsoft. Maar de vrije software beweging bestrijdt een probleem wat veel groter is dan alleen Microsoft: private, niet vrijelijk bruikbare software, ontworpen om mensen afhankelijk te houden en samenwerking tegen te gaan. Microsoft is de grootste ontwikkelaar van dergelijke software, maar vele andere bedrijven behandelen de vrijheid van gebruikers net zo slecht; als ze niet net zoveel gebruikers aan zich gebonden hebben dan komt dit niet doordat ze niet hun best hebben gedaan.

Omdat Microsoft slechts een deel van het probleem vormt, is zijn nederlaag in het proces over concurrentievervalsing niet noodzakelijk een overwinning voor de vrije software. Of de uitslag van het proces gunstig zal zijn voor vrije software en de vrijheid van gebruikers hangt af van de maatregelen die de rechter zal nemen.

Wanneer de maatregelen er alleen maar op zijn afgestemd dat andere bedrijven die private, niet-vrije, software maken ook kunnen concurreren zal dat de vrije wereld geen goed doen. Keuze uit meerdere bazen is geen vrijheid. En dit soort concurrentie kan er toe leiden dat ze “beter” hun best doen. Technisch gezien beter; dat zou het voor ons moeilijker maken om op technisch niveau te “concurreren”. Wij zullen doorgaan gebruikers te bieden wat deze bedrijven niet doen—vrijheid—en gebruikers die vrijheid weten te waarderen zullen om die reden doorgaan met het gebruik van vrije software. Mensen die vrijheid niet op waarde weten te schatten, en in plaats daarvan de makkelijke weg kiezen, zullen wellicht worden verleid tot het gebruik van “verbeterde” private systemen.

Microsoft opsplitsen in diverse bedrijven kan ook een gevaar vormen voor vrije software omdat deze kleinere bedrijven, niet gehinderd door de publieke opinie die Microsoft veroordeeld, hier een kans zien om vrije software nog meer aan te vallen dan het huidige Microsoft.

Ik heb maatregelen voorgesteld die gunstig zouden zijn voor de concurrentie van vrije software met Microsoft: bijvoorbeeld van Microsoft eisen dat ze de specificaties van al hun koppelingen moet publiceren en patenten alleen defensief mogen gebruiken, niet agressief. Dit zou van Microsoft de wapens ontnemen waarmee ze ons willen bestrijden (volgens de “Halloween documenten” die binnen Microsoft werden gelekt en waarin stond hoe ze de ontwikkeling van GNU/Linux trachtten te bestrijden).

Wanneer duidelijk wordt welke maatregelen de rechter neemt zal ook duidelijk worden of de rechtszaak de vrije software gemeenschap zal helpen of niet.