Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Bescherm privépost

De Free Software Foundation voert deze campagne niet maar steunt hem door er bekendheid aan te geven. We hopen dat jij het ook verder zal vertellen.

Achtergrond

De postdienst van de VS hebben een voorstel richting congres gedaan dat alle Commercial Mail Recieving Agencies (CMRAs, bedrijven die post ontvangen en doorsturen) vanaf 25 Juni 1999 gedetailleerde informatie moeten bijhouden van al hun klanten. Dit zou zijn weerslag hebben op anonieme posttransacties en zou miljoenen klanten van CMRAs kunnen duperen. De CMRA, of klant daarvan, die hieraan niet meewerkt verliest het recht op het ontvangen van post.

Dit voorstel (gepubliceerd in de Federal Register op 25 Maart 1999) eist van CMRAs dat ze namen, adressen, telefoonnummers en pasfoto's vastleggen en bijhouden van elk van hun klanten. Wanneer een klant van een CMRA zichzelf als bedrijf identificeert dan moeten ze de gegevens van die postbushouder vrijgeven aan eenieder die daarom vraagt. CMRAs worden veel gebruikt door slachtoffers van huiselijk geweld, geïnfiltreerde rechercheurs en slachtoffers van “stalking” om zo hun identiteit te verbergen voor mensen die hen schade kunnen berokkenen.

Het voorstel was ter bestrijding van fraude via de post, die consumenten jaarlijks miljoenen dollars kost. Experts beweren echter dat deze maatregelen weinig effect zullen hebben op criminelen en hun gedrag. “Het is eenvoudig voor mensen met geld om huizen of appartementen te huren, of kantoorruimte in de meeste stedelijke gebieden”, aldus de website van Postal Watch.

Congreslid Ron Paul heeft “House Joint Resolution 55” ingebracht, die het nieuwe voorstel effectief de nek omdraait. Maar hiervoor is jouw steun nodig om te voorkomen dat deze verraderlijke aanval op je privacy slaagt.

Wat kun jij doen

  1. Neem contact op met je volksvertegenwoordiger en vraag hem om HJR 55 te steunen.
  2. Schrijf of bel met leden van het “House Appropriations Committee”, leg ze het probleem voor en vraag ze HJR 55 goed te keuren.
  3. Stuur commentaar per brief over dit voorstel naar de Amerikaanse postdienst voor 9 Juli 1999 naar:
    Manager, Administration and FOIA United States Postal Service
    475 L'Enfant Plaza SW, Room 8141 Washington, DC 20260-5202

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de volgende webpagina's: