English [en]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2013-07-03 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Stallmanův zákon

Když korporace vládnou společnosti a tvoří zákony, každá nová technologie je pro ně příležitostí k dalšímu omezování uživatelů.

NAHORU


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

Nadace pro svobodný software (FSF) je hlavní organizací sponzorující Operační systém GNU. Podpořte GNU a FSF koupí příruček a vybavení, připojte se k FSF jako přidružený člen nebo přispějte darem.