English [en]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

De wet van Stallman

Zolang bedrijven de samenleving domineren en wetten voorschrijven, zal elke vooruitgang of verandering in de technologie een nieuwe kans zijn voor hen om hun gebruikers verder te beperken of te misbruiken.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.