English [en]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   繁體中文 [zh-tw]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

De wet van Stallman

Nu dat bedrijven de samenleving domineren en de wetten voorschrijven, geeft elke vooruitgang of verandering in de technologie hen een nieuwe kans om hun gebruikers verder te beperken of te misbruiken.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking.