English [en]   Česky [cs]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   Nederlands [nl]   русский [ru]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
77% (404K)
Count me in

This translation may not reflect the changes made since 2012-11-03 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Het standpunt van de FSF over het beleid van kosteloze Patenten bij het W3 Consortium

Herschreven op 1 Juni 2003

Ons Standpunt

De Free Software Foundation, vertegenwoordigd door professor Moglen van de Columbia University Law School, heeft vanaf November 2001 tot heden deelgenomen aan de werkgroep van het W3 Consortium die beleid moest formuleren aangaande patenten. Het huidige beleid, dat verbiedt licentierechten te verzilveren, is een stap in de goede richting wat betreft het beschermen van het Web tegen standaards waarin patenten zijn verwerkt. Maar het is niet voldoende, door een maas in de bepalingen die het onmogelijk maakt dit soort standaards met patenten in vrije software te bouwen.

Het probleem zit in de beperkingen op toepassingsgebieden (de “fields of use”) die patenthouders aan kunnen brengen in hun gratis licenties. Een dergelijke beperking staat je toe het patent te gebruiken, maar alleen voor het exact implementeren van de standaard— en nergens anders voor. Wanneer je dan de code veranderd zodat je ook maar iets afwijkt van de standaard ben je niet langer beschermd tegen rechtszaken over patentschendingen.

Een bepaling voor vrije software is dat gebruikers de vrijheid hebben het aan te passen en opnieuw te verspreiden. Maar we kunnen moeilijk rekening houden met het gegeven dat men de vrijheid heeft gewijzigde versies te publiceren, met uitzondering van bepaalde delen waarvoor dit dan niet zou gelden. En dus zorgt deze bepaling van beperkingen op het toepassingsgebied ervoor dat het implementeren van W3C standaards niet meer kan in Vrije Software.

Verder zijn deze beperkingen op toepassingsgebied juridisch niet in overeenstemming te brengen met sectie 7 van de GNU General Public License, omdat die niet toestaat dat de vrijheid om te wijzigen op deze manier ontnomen wordt.

Vele andere vrije software licenties hebben geen bepaling zoals onze sectie 7 maar je kunt het probleem niet oplossen door gebruik van andere licenties. Sectie 7 heeft als doel te voorkomen dat er bijbepalingen gaan meespelen (bijvoorbeeld via licenties van patenten) die je de vrijheid ontnemen die de GPL je nu juist geeft. Wanneer de licentie geen bepaling heeft die dit voorkomt kun je terechtkomen in een situatie waarbij het lijkt of de licentie je vrijheid geeft maar dat die vrijheid je weer ontnomen is via beperkingen die niet in de licentie staan.

Een voorbeeld. Veronderstel dat het W3C een standaard formuleert waarin een patent-licentie zit die functionaliteit in een webserver beschrijft. Eén van de dingen die moeten kunnen met vrije software is dat je de standaard verwerkt in een web browser of een niet-interactieve web client om zo die functionaliteit aan te kunnen bieden. In die nieuwe context echter, wordt de code dus niet gebruikt om exact die standaard te implementeren. Zelfs het gebruik van exact dezelfde code in die nieuwe context levert al een schending van het patent op.

De vrijheid om software te wijzigen kan altijd beperkt worden door patenten van derden op manieren die niet in de software licentie staan. Daarom zijn softwarepatenten zo gevaarlijk voor de vrijheid. Door toe te staan dat leden van de werkgroepen die de standaards maken beperkingen kunnen opleggen aan code die die standaards implementeren, heeft het W3C een kans gemist om dit probleem op te lossen. En helpt het in sommige gevallen zelfs het probleem te verergeren.

Door beperkingen op toepassingsgebieden toe te staan lukt het de W3C niet om de rechten te beschermen van de vrije software gemeenschap waardoor deze niet volledig deel kan nemen aan het standaardisatieproces. Het doel van onze deelname aan de beleidsvorming; te waarborgen dat web standaards in vrije software kunnen worden geïmplementeerd, is slecht ten dele bereikt.

De FSF zal doorgaan met deelname aan implementaties. We zullen trachten patenthouders over te halen geen beperkingen op toepassingsgebied op te leggen. Verder raden we iedereen aan die geven om de rechten van vrije software ontwikkelaars om hetzelfde te doen.

Wisselwerking met de GPL

Het probleem met de beperkingen op toepassingsgebieden zit hem in sectie 3 van het voorstel op patentbeleid van het W3C.. Punt 3 hiervan zegt dat de gratis licentie “kan worden beperkt tot de implementatie van de standaard en wat daarvoor benodigd is” (letterlijk “may be limited to implementations of the Recommendation, and to what is required by the Recommendation”). Hier een voorbeeld van hoe deze beperkingen op toepassingsgebied van invloed zijn op de GNU GPL.

Het probleem zit in de wisselwerking tussen beperkingen op toepassingsgebied en Sectie 7 van de GPL. Volgens sectie 7 zijn de beperkingen “jouw [de verspreider van vrije software] opgelegde voorwaarden die in tegenspraak zijn met de voorwaarden voor deze licentie”. De licentievoorwaarden bepalen namelijk dat diegenen die een GPL-distributie ontvangen het recht hebben een programma te draaien voor wat voor doel dan ook (sectie 0), het recht dit voor wat voor doel dan ook te veranderen (sectie 2), etc. Ieder van deze doelen zou eenvoudig het patent met beperkingen kunnen schenden.

Hieronder een gedetailleerd voorbeeld wat laat zien hoe iets dergelijks een probleem kan worden:

  1. Programmeur P haalt de Konqueror web browser van het net onder de voorwaarden van de GPL.
  2. P ontdekt een nieuwe web-standaard waarbij hij URL's op een bepaalde, gepatenteerde, manier moet lezen. Het patent is van bedrijf C. C heeft een gratis licentie van het patent met de beperking dat het alleen toe kan worden gepast om de standaard te implementeren. De standaard blijkt alleen te vertellen wat browsers met de URL moeten doen. Niets over wat servers moeten doen, noch wat andere programma's die geen browsers zijn moeten doen.
  3. P bouwt het in in Konqueror en wil het verspreiden via zijn website zodat ook andere gebruikers kunnen profiteren van het feit dat Konqueror voldoet aan die standaard. Wanneer hij dit doet moet dit gebeuren onder de GPL omdat hij een gewijzigde versie verspreidt.
  4. Hij kent echter de bepaling die in tegenspraak is met sectie 7 van de GPL, hij weet dat het patent van C en de bijbehorende licentie het verbiedt om de code die de URL leest in iets anders te stoppen, bijvoorbeeld een zoekmachine. En dus kan hij, onder sectie 7 van de GPL, de code niet verspreiden.
  5. Je zou aannemen dat P zijn rechten over zou kunnen doen aan de maker van Konqueror en het van daaruit laten verspreiden. Ze zouden de GPL hiervoor kunnen gebruiken maar dit zou een licentie opleveren die in tegenspraak is met zichzelf. Niets weerhoudt iemand ervan werk te verspreiden onder een licentie die nergens op slaat maar dat is geen vrije software. Degenen die dit soort werk ontvangen kunnen het niet verder verspreiden of wijzigen.

Wie de veranderingen ook doet, het eindresultaat laat verspreiding niet meer toe of dwingt de oorspronkelijke ontwikkelaar de GPL te laten varen (en het programma zal niet echt vrij zijn, ook al lijkt dat zo). Beide resultaten zijn te betreuren. Daarom vragen we de gemeenschap om patenthouders aan te sporen om geen beperkingen op toepassingsgebieden op te leggen.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

naar begin