English [en]   español [es]   português do Brasil [pt-br]   Shqip [sq]  

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org

Ky është një udhërrëfyes i përgjithshëm për këdo që dëshiron të shkruajë një faqe web për shërbyesin e projektit GNU, www.gnu.org. Ka disa udhërrëfyes të tjerë që janë të rëndësishëm, një nga më të rëndësishmit është Udhëzime për Sajtin GNU. Ka të gatshme edhe një listë burimesh të tjeratë rëndësishme.

Asnjë faqe në shërbyesin e projektit GNU s’duhet të përmbajë çfarëdo reference ndaj software-i jo të lirë ose dokumentimi jo të lirë. Kjo është SHUMË e rëndësishme.

Skema bazë që përdoret për krejt faqet tona gjendet te http://www.gnu.org/boilerplate.html. Një mënyrë e mirë për t’ia filluar shkrimit të një faqeje web është të përdoret ajo skemë dhe të ndiqen udhëzimet në të. Ju lutemi, fshijini komentet e panevojshme, teksa përparoni. E bën më të lehtë punën me kartelën e kodit burim të HTML-së për mirëmbajtësit në të ardhmen.

Kur shkruhet një faqe për një program të dhënë, dëshirojmë të kemi në një faqe të tillë disa të dhëna bazë:

Përshkrimi duhet të jetë aq i gjatë sa njerëzit të mund të kapin idenë e krejt programit, por jo aq i gjatë sa ata të mërziten duke e lexuar. Nëse një paketë përbëhet nga disa programe ë vegjël, është mirë të shkruhet një përshkrim i përgjithshëm se çfarë lloj programesh bëjnë pjesë te paketa, dhe mandej të shkruhet një përshkrim i shkurtër për çdo program.

Projekti GNU do të donte të strehonte krejt faqet web rreth një programi, ndaj nëse faqet kryesore gjendet diku në një shërbyes tjetër, ju lutemi, shihni mundësinë e kalimit të tyre në shërbyesin e projektit GNU.

SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

BËHUNI PJESË SHITORE