English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   日本語 [ja]   português do Brasil [pt-br]   Shqip [sq]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Meet the GNU contributors in person at the GNU Hackers' Meeting!

The 8th GNU Hackers' Meeting takes place in Munich, Germany from 15–17 August 2014. It spans three days, and comprises talks about new GNU programs, status of the GNU system and news from the free software community.

Register now to secure your place.

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

This translation may not reflect the changes made since 2014-04-05 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Falënderime nga GNU

Mund të fitoni Thank GNU-në tuaj duke dhuruar përmes FSF-së.

Lista vjetore kontribuesish:

Të tjera Falënderime GNU

Falënderime për tërë ata që kanë blerë CD-ROM, doracakë, skeda referencash, dhe fanella prej FSF-së. Falënderime për ata që kanë blerë Deluxe Distributions.

Falënderime për tërë vullnetarët e radhitur te GNU's Who dhe të paradhiturit dhe të panumëruarit që kanë ndihmuar FSF-në në shfaqje.

Falënderime për tërë ata që i kanë dhënë Free Software Foundation-it të drejta kopjimi apo ata që kanë shpërndarë kod të tyrin burim nën lejen GNU General Public License. Falënderime tërë atyre që kanë kontribuar me dokumentim, njoftime të goditura të metash, apo tjetër kritikë të dobishme.

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye