Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Dokumentim i Projektit GNU

Për GNU-në dhe dokumentim tjetër i lirë mund të kihet përmes metodave vijuese:

Parime dokumentimi te GNU

Ne besojmë se lexuesi do të duhej të ishte i lirë të kopjojë, përditësojë dhe rishpërndajë dokumentime të GNU-së, njësoj si software-in GNU.

Në ato fillime, krejt dokumentimi ynë qe hedhur në qarkullim sipas një licence të shkurtër copyleft, ose nën licencën GNU General Public License (GPL). Më 2001-shin u krijua licenca GNU Free Documentation License (FDL), për të trajtuar nevoja që s’arrinin t’i mbulonin licencat e hartuara fillimisht për software-in. Për më tepër hollësi rreth dokumentimit të lirë, ju lutemi, shihni sprovën e Richard Stallman-it, >Software i Lirë dhe Doracakë të Lirë. Një version Texinfo i asaj sprove mund të kihet për ta përfshirë në doracakë.

Jepni ndihmesë

Ju lutemi, ndihmonani të shkruajmë më tepër dokumentime! Kjo është një nga rrugët më të rëndësishme për të kontribuar në lëvizjen e software-it të lirë. Për më tepër hollësi mbi të dhe mbi mënyra të tjera se si të ndihmohet, klikoni këtu.

GNU Press: një tjetër rrugë për të kontribuar është të na ndihmoni të zgjerojmë praninë në librari të librave nga GNU Press. Për këtë, ose për çfarëdo arsye tjetër, mund të lidheni me GNU Press-in.