Tai yra originalaus puslapio anglų kalba vertimas.

Dažnai užduodami klausimai apie Laisvą programinę įrangą ir švietimą

Daug Laisvos programinės įrangos gynėjų susiduria su sunkumais, kai kalbasi su švietėjiškų institucijų administratoriais apie privalumus naudojant ir mokant Laisvos programinės įrangos. Dažnai mokyklos administratoriai niekada negirdėjo apie Laisvą programinę įrangą ar girdėjo tik apie „atvirą šaltinį“, taigi, jiems kyla daug abejonių. Čia mes surinkome į vieną vietą kai kuriuos iš labiausiai pasitaikančių klausimų ir geriausius galimus atsakymus neužtikrintumų panaikinimui.

Kaip mokytojas, aš labai stengiausi mokyklos administratoriams paaiškinti privalumus, kuriuos atviro šaltinio programinė įranga gali atnešti mūsų mokyklai, bet neatrodo, kad jiems būtų įdomu.

„Atviras šaltinis“ paliečia tik techninius programinės įrangos privalumus. Mokykloms tas aspektas gali būti neįdomus, kadangi labiausiai tikėtina techniniai reikalavimai jau yra patenkinti naudojama nuosavybine programine įranga. Jums su jais reikia kalbėti Laisvos programinės įrangos terminais, ne „atviro šaltinio“, taip, kad jūs jiems galėtumėte paaiškinti filosofines ir etines priežastis kodėl švietėjiškos institucijos turėtų atmesti nuosavybinę programinę įrangą.

Pamatykite priežastis kodėl švietėjiškos institucijos turėtų naudoti ir mokyti išskirtinai Laisvą programinę įrangą.

Aš mielai pamatyčiau visas mokyklas migruojančias prie Laisvos programinės įrangos, bet aš manau tai yra beviltiška. Nuosavybinės programinės įrangos kompanijos turi per daug galios, net mokykloms. Ši situacija yra atgrasanti.

Kai yra tiesa, kad nuosavybinės programinės įrangos korporacijos sugebėjo primesti savo produktus visuomenei naudodami mokyklas kaip propagandos agentes, taip pat yra tiesa, kad daug mokyklų visame pasaulyje priėmė Laisvą programinę įrangą su puikiais rezultatais. Pamatykite kai kuriuos pavyzdžius mūsų Atvejų tyrimų skyriuje.

Kai mes pradėjome GNU projektą 1983 m., mums situacija buvo labai atgrasanti irgi. Mes pradėjome nuo nulio ir šiandien milijonai žmonių visame pasaulyje naudoja Laisvą programinę įrangą.

Aš esu techninio instituto vedėjas ir aš norėčiau mūsų mokinius mokinti Laisvos platformos naudojimo ir administravimo, bet aš turiu laikytis mokymo plano, Švietimo ministerijos nustatyto, kuris reikalauja mokinti nuosavybinių platformų ir programų.

Jei jūs esate verčiamas, tiesiogine šio žodžio prasme, mokinti nelaisvos programinės įrangos, jūs turėtumėte savo mokiniams pasakyti, kad jūs šią programinę įrangą laikote neetiška, kad jūs šitą darote tik dėl to, kad esate verčiamas ir, kad jūs šito padarysite kiek įmanoma mažiau tam, kad jūs galėtumėte tęsti su laisvę gerbiančia programine įranga.

Mes privalome neužmiršti, kad mokyklos turi didelę įtaką visuomenei, taigi, mūsų mokinių žinojimo apie Laisvos programinės įrangos privalumus pasiekimas yra būdas paspausti sprendimų priėmėjus. Jūs galite pradėti savo mokiniams pasakodami apie Laisvą programinę įrangą ir jos etines vertybes, nes jie gali būti apie ją nieko negirdėję. Su jūsų paskatinimu ir palaikymu, tai gali privesti prie Laisvos programinės įrangos grupės jūsų mokykloje suformavimo. Tada, ta grupė gali pasiekti, kad jos balsas būtų išgirstas rašant laiškus į tą ministeriją, vedant renginius propaguojančius Laisvą programinę įrangą ir kitomis panašiomis veiklomis.

Kai kompiuterio naudotojai pradės reikalauti savo teisių, Vyriausybės jų įstatymus turės išleisti atitinkamai. Štai dėl šito politinis ir socialinis supratimas yra fundamentalus aspektas, kurio negalima palikti nuošalyje, kai kalbama apie Laisvą programinę įrangą.