Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Veelgestelde vragen over vrije software en onderwijs

Veel aanhangers van Vrije Software ervaren moeilijkheden wanneer zij praten met onderwijsbestuurders over de voordelen van het gebruiken en onderwijzen van Vrije Software. Vaak hebben deze bestuurders nooit gehoord van Vrije Software of alleen maar over “open bron” (“open source”), dus komen zij met veel twijfels op de proppen. Hier hebben we enkele veelgestelde vragen en de best mogelijke antwoorden gebundeld om onzekerheden weg te nemen.

Als leraar heb ik erg mijn best gedaan om de schoolleiding de voordelen van het gebruik van open-bronsoftware voor onze school uit te leggen, maar ze lijken niet geënteresseerd.

“Open bron” verwijst alleen naar de technische voordelen van software. Scholen zijn waarschijnlijk niet geïnteresseerd in dat aspect, omdat de gebruikte niet-vrije (private) software vaak al voorziet in de technische vereisten. Je zult het moeten hebben over Vrije Software, niet “open bron”, zodat je goed kunt uitleggen wat de filosofische en ethische redenen zijn waarom onderwijsinstellingen niet-vrije software zouden moeten afwijzen.

Zie ook de redenen waarom onderwijsinstellingen uitsluitend Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen.

Ik zou graag zien dat alle scholen overstappen naar Vrije Software, maar het is hopeloos. Bedrijven achter niet-vrije software hebben te veel macht, zelfs over scholen. De situatie is ontmoedigend.

Hoewel het waar is dat private-softwarebedrijven erin zijn geslaagd om hun producten aan de maatschappij op te leggen door scholen als propaganda te gebruiken, is het ook waar dat vele scholen over de hele wereld overgestapt zijn naar Vrije Software met uitstekende resultaten. Zie daarvoor onze praktijkvoorbeelden.

Toen we het GNU-project startten in 1983 was de situatie voor ons ook erg ontmoedigend. We zijn met nul begonnen, en vandaag de dag gebruiken miljoenen mensen over de hele wereld Vrije Software.

Ik ben hoofd van een technisch instituut en zou onze leerlingen graag willen leren een vrij platform te gebruiken en beheren, maar ik moet voldoen aan het curriculum dat is vastgesteld door het ministerie van onderwijs, dat mij dwingt om niet-vrije platforms en programma's te onderwijzen.

Als je letterlijk gedwongen wordt om niet-vrije software te onderwijzen, zou je je leerlingen moeten vertellen dat je deze software als onethisch beschouwt, dat je dit alleen doet omdat je wordt gedwongen, en dat je zo min mogelijk zult doen zodat je door kunt gaan naar software die de vrijheid respecteert.

We moeten niet vergeten dat scholen een grote invloed hebben op de samenleving, dus leerlingen attent maken op de voordelen van Vrije Software is een manier om druk te zetten op beleidsmakers. Je kunt beginnen door je leerlingen over Vrije Software en zijn ethische waarden te vertellen, omdat zij er wellicht nooit van hebben gehoord. Met jouw aanbevelingen en ondersteuning, kan dit leiden tot het starten van een Vrije Software-groep op jouw school. Dan kan de groep zijn stem gebruiken door brieven te schrijven naar het ministerie, door evenementen te organiseren die Vrije Software promoten en andere gelijksoortige activiteiten.

Wanneer computergebruikers hun rechten beginnen op te eisen, zullen overheden hun wetten hierop moeten aanpassen. Dat is waarom politieke en sociale bewustwording een fundamenteel aspect is dat niet terzijde kan worden geschoven bij het praten over Vrije Software.