English [en]   العربية [ar]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   Bahasa Indonesia [id]   italiano [it]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   简体中文 [zh-cn]  

Free Software Free Society

Together we have the opportunity to empower the world through the use of free software. The only way to counter proprietary software companies and the billions of dollars they use to strip user rights is through the power of your voice and your generosity.

103 Joined
600 New Members

This translation may not reflect the changes made since 2002-10-28 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Posudky GNU

Svobodný software není jen zábava programátorů, ale produktivně pomáhá lidem a byznysu všude na světě. Od tvůrců ornamentálních stužek po vědecké výzkumníky, pomáhá svobodný software stovkám tisíc lidí v jejich každodenní práci. Jeho vývoj pokračuje závratnou rychlostí, aby splnil všechny potřeby uživatelů ve všech typech aplikací.

Projekt GNU měl hlavní vliv na vývoj svobodného softwaru po více než jednu dekádu, vytvořil řadu důležitých nástrojů, jako robustní překladače, mocné textové editory a dokonce i plně funkční operační systém. Projekt byl odstartován v roce 1984 programátorem z MIT, Richardem Stallman, aby vytvořil svobodné prostředí podobné Unixu. Od té doby se přidaly tisíce programátorů ve snaze vytvořit svobodný, velmi kvalitní software, který by byl přístupný každému.


Zde jsou důkazy vyvracející mylné tvrzení, že svobodný software je nepraktický, nespolehlivý nebo že není podporován.


Další důkazy:


Pokud víte o dalších případech, kde se svobodný software osvědčil, rádi o vás uslyšíme a přidáme infromace o těchto důkazech na tuto stránku. Delší detailní důkazy jsou užitečnější než krátké. Informace posílejte na <gnu@gnu.org>.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP