Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

Çevrim içi Öğretimde Özel Mülk Sistemlerin Tehlikeleri

2020 yılı Mart ayından beri dünya çapındaki eğitim kurumları, COVID-19 sağlık acil durumu nedeniyle günlük faaliyetlerini çevrim içi öğretime taşımaya zorlandılar. Bir çok okul için bu dijitalleşmeye doğru ilk önemli adımı oluşturdu. Ancak, uzaktan öğretime geçiş istenmeyen bir sonuç doğurdu: çevrim içi sınıflar için özgür olmayan yazılımlar.

Bir çok okul, özel mülk yazılım olan video konferans programları ve Öğrenme Yönetim Sistemlerini (LMS) benimsediler. Bu özgür olmayan programlar, yazılım geliştirme şirketleri tarafından öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayar özgürlüğü ve gizliliği temel haklarına karşı bir silah olarak kullanıldı. Özgür olmayan yazılımlar, bilgi paylaşımını yasakladığı ve onu önlemek için özellikle tasarlandığı için öğretime karşıttır. Eğitim ortamlarında özgür olmayan yazılımların yeri olmamalıdır.

Dijital sınıftaki tüm faaliyetler için kolayca özgürlüğe saygılı yazılım bulunabilir ve bunlar özel mülkiyet benzerleri yerine tercih edilmelidir.

Ayrıca Bkz: