English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   한국어 [ko]   polski [pl]   简体中文 [zh-cn]  

To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2018-09-29 dokonanych w oryginale angielskim. Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Czym jest GNU

[rysunek Czym jest GNU]

Na tym rysunku GNU otaczają dwie wstęgi: górna z napisem „What's GNU?” i dolna z „GNU's Not Unix!”. Umieszczona pośrodku GNU, podobna do tej z rysunku „Głowy GNU”, pełna dumy, odpoczywa.

Dziękujemy Etienne Suvasa za narysowanie „Czym jest GNU”.

Tę ilustrację stosujemy do wskazania tych stron naszego serwera, które opisują, czym jest GNU, łącznie ze stronami:

Rysunek dostępny jest w formatach:

Licencja

Te rysunki są dostępne na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

TOP

[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP