English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   français [fr]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Ky përkthim mund të mos i pasqyrojë ndryshimet e bëra që prej 2017-03-30 te origjinali në Anglisht. Do të ishte mirë t’i hidhnit një sy këtyre ndryshimeve. Për të dhëna mbi mirëmbajtjen e përkthimeve të këtij artikulli, ju lutemi, shihni README -n mbi Përkthimet.

GNU dhe FSF Në Vazhdimësi

Kjo faqe përmban një listë burimesh për t’ju ndihmuar të jini i mirinformuar mbi çfarë ndodh te Projekti GNU dhe Free Software Foundation.

Ç’ka të Re

Njihuni me Ç’ka të Re te dhe mbi Projektin GNU.

Hidhuni në Veprim

Qëndroni në dijeni mbi çfarë mund të bëni për ta mbajtur software-in të lirë, dhe nxitur lirinë e shprehjes, shtypit dhe organizimit në Internet.

Ngjarje Së Afërmi

Shihni Veprimtari të FSF-së dhe GNU-së Së Afërmi.

Njoftime Shtypi

Lexoni njoftimet për shtypin të Projektit GNU dhe FSF-së. Ka edhe njoftime shtypi të dikurshme.

Listë Software-i të Lirë

Te Drejtoria e Software-it të Lirë shtohen dhe përditësohen programe në mënyrë konstante. Kontrollojeni shpesh listën e përditësimeve së fundi, që të shihni se ç’ka të re (dhe shihni mundësinë për të dhënë ndihmesë).

Lista Postimesh

Ka mjaft lista publike postimesh të lidhura me Projektin GNU dhe FSF-në. Mund të pajtoheni te këto lista që të merrni vazhdimisht lajmet më të freskëta dhe informacion mbi zhvillimet më të reja te Projektet/Paketat GNU dhe për të pasur të dhëna të përgjithshme rreth GNU/FSF-së.

Ja disa që ia vlejnë për të dhëna të përgjithshme:

Usenet

Ka disa grupe lajmesh Usenet për gnu.*, që përbëjnë burime të mira informacioni. Ky grup është i dobishëm kur vjen puna për të ditur se ç’ndodh te GNU:

Lajme në Spanjisht

Lajme në Spanjisht rreth GNU-së mund të merrni prej GNUticias.

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.