English [en]   العربية [ar]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   Bahasa Indonesia [id]   italiano [it]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

GNU Getuigenissen

Vrije software is geen programmeurs-hobby; het is een productieve bijdrage aan gemeenschappen en bedrijven. Van lijstenmakers tot wetenschappelijk onderzoekers, vrije software helpt honderdduizenden in het uitoefenen van hun dagelijks werk. En de ontwikkeling gaat razendsnel door om de onstilbare behoefte van gebruikers naar allerlei toepassingen tegemoet te komen.

Het GNU Project is al meer dan tien jaar van grote invloed geweest op de ontwikkeling van vrije software door het maken van talloze belangrijke hulpmiddelen zoals robuuste compilers, krachtige tekstbewerkingsprogramma's en zelfs een volledig besturingssysteem. Het project is gestart in 1984 door Richard Stallman, een programmeur van MIT, met de bedoeling een vrij, Unix-achtig besturingssysteem te maken. Sindsdien hebben zich duizenden programmeurs hierbij aangesloten om vrije en kwalitatief hoogwaardige software te maken die iedereen kan gebruiken.


De volgende verhalen en getuigenissen weerleggen de misvatting dat vrije software onpraktisch zou zijn, onbetrouwbaar of niet onderhouden.


Andere verhalen:


Wanneer je ook een verhaal of getuigenis hebt over vrije software willen wij dat graag horen en aan deze pagina toevoegen. Langere, gedetailleerde verhalen zijn daarbij bruikbaarder dan korte getuigenissen. Je kunt je verhaal sturen naar <gnu@gnu.org>.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.