English [en]   العربية [ar]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   Bahasa Indonesia [id]   italiano [it]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$81,973
$450,000

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Świadectwa na rzecz GNU

Wolne oprogramowanie nie jest jedynie rozrywką programistów, lecz służy pomocą ludziom i firmom na całym świecie. Od producentów ozdobnych tasiemek po placówki badawcze, wolne oprogramowanie pomaga w codziennej pracy setkom tysięcy ludzi. Rozwija się ono bardzo dynamicznie, spełniając niezliczone potrzeby użytkowników we wszelkiego rodzaju zastosowaniach.

Projekt GNU wywarł ogromny wpływ na rozwój wolnego oprogramowania w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki czemu powstało mnóstwo ważnych narzędzi, takich jak potężne kompilatory i edytory tekstu, a nawet w pełni funkcjonalny system operacyjny. Projekt został rozpoczęty w 1984 przez programistę z MIT, Richarda Stallmana, który podjął próbę stworzenia wolnego, uniksowego środowiska operacyjnego. Od tamtej pory do projektu dołączyło tysiące programistów, tworząc wolne, wysokiej jakości oprogramowanie, dostępne dla każdego.


Poniższe świadectwa przeczą błędnym poglądom, według których wolne oprogramowanie miałoby być niepraktyczne, niestabilne i nie posiadające wsparcia technicznego.


Inne świadectwa:


Jeśli chcielibyście zaświadczyć o użyteczności wolnego oprogramowania, chcielibyśmy o tym usłyszeć i umieścić Wasze świadectwo na tej stronie. Dłuższe, szczegółowe świadectwa są znacznie bardziej użyteczne niż krótkie. Możecie je przesłać na adres <gnu@gnu.org>.

DO GÓRY STRONY


[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.