Ovo je prijevod izvorne stranice na engleskom.

Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)

Sljedeće informacije izdvojene su iz izvještaja kojeg nam je dostavila osnovnoškolska učiteljica iz ECEN-a Debora Badilla Huento. Njezina je predanost odigrala ključnu ulogu u podizanju svijesti o slobodnom softveru i, na kraju, dovela do prelaska škole na korištenje slobodnog softvera.


Lokacija

Grad Neuquén, glavni grad provincije Neuquén, u patagonijskom području Argentine.

O školi

Mi smo privatna kršćanska škola i pružamo obrazovanje od predškolske do srednjoškolske razine sukladno državnim uvjetima za obrazovanje.

U Argentini svaka provincija razvija vlastitu obrazovnu politiku. U slučaju provincije Neuquén, poučavanje računalnih predmeta u osnovnim školama nije obavezno. Zapravo, računalni predmeti spadaju u izvannastavne aktivnosti.

Motivacija

Naša škola promiče načela solidarnosti, poštenja, izvrsnosti u obrazovanju, poštivanja zakona, stalnog traženja istine, pravde i ljubavi u dnevnim aktivnostima. Korištenje i poučavanje vlasničkog softvera bilo je u suprotnosti s ovim vrijednostima. Isto tako, školski upravitelji i nastavnici bili su preopterećeni vođenjem brige o softverskim licencama i mnogim ograničenjima koja su uvjeti tih licenci nametali školi.

Tijekom procesa odlučivanja uzeti su u obzir i kvaliteta obrazovanja i dugoročni ciljevi. Naše je shvaćanje da je poučavanje učenika kako da koriste softver određene marke daleko od zadaće naše škole.

Kako smo to učinili

Čitav je proces trajao četiri godine: započeli smo 2006. kada su sve naše radne stanice koristile vlasnički softver i zaključili s 2010. s potpuno slobodnim operativnim sustavima i programima na svim školskim računalima, uključujući urede uprave i knjižnicu.

Plan se sastojao uglavnom od nekoliko mjera usmjerenih na podizanje razine svijesti o filozofskim, etičkim i socijalno-političkim posljedicama korištenja tehnologije. Ovo temeljno gledište održavano je i naglašavano tijekom cijelog procesa i primijenjeno u praksi postupnim zamjenjivanjem postojećih vlasničkih programa programima slobodnog libre softvera.

Tijekom prve godine uveli smo teorijske tečajeve, i to "Povijest računalne znanosti" i "Uvod u građu računala". Pokrili smo također i pravne aspekte softvera kao što su razne vrste licenci, a govorili smo i o obavezi korisnika i razvijetelja slobodnog softvera prema zajednici.

Održavani su tečajevi za srednjoškolske nastavnike iz IT i svih drugih područja, za osnovnoškolske nastavnike, za upravu i osoblje u administraciji i za knjižničara.

U provođenju migracije bili su uposleni sljedeći ljudski resursi:

 • 1 nastavnik računalstva za predškolski i osnovnoškolski nivo. Ovaj nastavnik također brine i o održavanju računala u učionici i osposobljavanju drugih nastavnika i školskog osoblja u korištenju operativnog sustava.
 • 5 nastavnika računalstva za srednjoškolski nivo.
 • 1 tehničar za osobna računala i mreže zadužen za popravke računala srednjoškolskog nivoa.
 • 1 programer slobodnog softvera zaposlen kako bi napisao sustav za administriranje.
 • 1 profesor informatičke tehnologije zaposlen da obuči školsko osoblje.

Troškovi migracije bili su prihvatljivi i unutar granica školskog proračuna:

 • Popravci osobnih računala: Godine 2006. ECEN je zaposlio računalnog tehničara kome je dana dokumentacija za slobodan softver i DVD s upotrijebljenim operativnim sustavom. Škola od tada surađuje s njim.
 • Obuka: 60 sati obuke kako bi se osposobilo školsko osoblje.

Predanost slobodnom softveru

Od 2010. koristimo potpuno slobodne operativne sustave, bez dual boota, kako slijedi:

 • 22 osobna računala u predškolskim i osnovnoškolskim učionicama (učenici starosti od 4 do 12 godina)
 • 24 osobna računala u srednjoškolskim učionicama (učenici starosti od 13 do 17 godina)
 • 7 osobnih računala u uredima administracije
 • 3 osobna računala u knjižnici
 • 1 prijenosno računalo u video-učionici

Neki od slobodnih libre programa koje koristimo su:

Ishodi

Migracijsko iskustvo čini nam se prilično pozitivnim i odlučili smo prihvatiti slobodno softversko okruženje na svim radnim stanicama. U listopadu 2009. škola je bila pokrovitelj Dana slobode softvera u gradu San Martín de los Andes.

Premda je zahtijevao predanost i ustrajnost, proces je bio ugodan. Sada širimo ono što smo naučili kako bismo pomogli drugim obrazovnim zajednicama.


Željeli bismo izraziti našu zahvalnost na izvrsno obavljenom poslu svim ljudima uključenima u proces migracije.