This translation may not reflect the changes made since 2022-11-12 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)

Sljedeće informacije izdvojene su iz izvještaja kojeg nam je dostavila osnovnoškolska učiteljica iz ECEN-a Debora Badilla Huento. Njezina je predanost odigrala ključnu ulogu u podizanju svijesti o slobodnom softveru i, na kraju, dovela do prelaska škole na korištenje slobodnog softvera.


Lokacija

Grad Neuquén, glavni grad provincije Neuquén, u patagonijskom području Argentine.

O školi

Mi smo privatna kršćanska škola i pružamo obrazovanje od predškolske do srednjoškolske razine sukladno državnim uvjetima za obrazovanje.

U Argentini svaka provincija razvija vlastitu obrazovnu politiku. U slučaju provincije Neuquén, poučavanje računalnih predmeta u osnovnim školama nije obavezno. Zapravo, računalni predmeti spadaju u izvannastavne aktivnosti.

Motivacija

Naša škola promiče načela solidarnosti, poštenja, izvrsnosti u obrazovanju, poštivanja zakona, stalnog traženja istine, pravde i ljubavi u dnevnim aktivnostima. Korištenje i poučavanje vlasničkog softvera bilo je u suprotnosti s ovim vrijednostima. Isto tako, školski upravitelji i nastavnici bili su preopterećeni vođenjem brige o softverskim licencama i mnogim ograničenjima koja su uvjeti tih licenci nametali školi.

Tijekom procesa odlučivanja uzeti su u obzir i kvaliteta obrazovanja i dugoročni ciljevi. Naše je shvaćanje da je poučavanje učenika kako da koriste softver određene marke daleko od zadaće naše škole.

Kako smo to učinili

Čitav je proces trajao četiri godine: započeli smo 2006. kada su sve naše radne stanice koristile vlasnički softver i zaključili s 2010. s potpuno slobodnim operativnim sustavima i programima na svim školskim računalima, uključujući urede uprave i knjižnicu.

Plan se sastojao uglavnom od nekoliko mjera usmjerenih na podizanje razine svijesti o filozofskim, etičkim i socijalno-političkim posljedicama korištenja tehnologije. Ovo temeljno gledište održavano je i naglašavano tijekom cijelog procesa i primijenjeno u praksi postupnim zamjenjivanjem postojećih vlasničkih programa programima slobodnog libre softvera.

Tijekom prve godine uveli smo teorijske tečajeve, i to "Povijest računalne znanosti" i "Uvod u građu računala". Pokrili smo također i pravne aspekte softvera kao što su razne vrste licenci, a govorili smo i o obavezi korisnika i razvijetelja slobodnog softvera prema zajednici.

Održavani su tečajevi za srednjoškolske nastavnike iz IT i svih drugih područja, za osnovnoškolske nastavnike, za upravu i osoblje u administraciji i za knjižničara.

U provođenju migracije bili su uposleni sljedeći ljudski resursi:

 • 1 nastavnik računalstva za predškolski i osnovnoškolski nivo. Ovaj nastavnik također brine i o održavanju računala u učionici i osposobljavanju drugih nastavnika i školskog osoblja u korištenju operativnog sustava.
 • 5 nastavnika računalstva za srednjoškolski nivo.
 • 1 tehničar za osobna računala i mreže zadužen za popravke računala srednjoškolskog nivoa.
 • 1 programer slobodnog softvera zaposlen kako bi napisao sustav za administriranje.
 • 1 profesor informatičke tehnologije zaposlen da obuči školsko osoblje.

Troškovi migracije bili su prihvatljivi i unutar granica školskog proračuna:

 • Popravci osobnih računala: Godine 2006. ECEN je zaposlio računalnog tehničara kome je dana dokumentacija za slobodan softver i DVD s upotrijebljenim operativnim sustavom. Škola od tada surađuje s njim.
 • Obuka: 60 sati obuke kako bi se osposobilo školsko osoblje.

Predanost slobodnom softveru

Od 2010. koristimo potpuno slobodne operativne sustave, bez dual boota, kako slijedi:

 • 22 osobna računala u predškolskim i osnovnoškolskim učionicama (učenici starosti od 4 do 12 godina)
 • 24 osobna računala u srednjoškolskim učionicama (učenici starosti od 13 do 17 godina)
 • 7 osobnih računala u uredima administracije
 • 3 osobna računala u knjižnici
 • 1 prijenosno računalo u video-učionici

Neki od slobodnih libre programa koje koristimo su:

Ishodi

Migracijsko iskustvo čini nam se prilično pozitivnim i odlučili smo prihvatiti slobodno softversko okruženje na svim radnim stanicama. U listopadu 2009. škola je bila pokrovitelj Dana slobode softvera u gradu San Martín de los Andes.

Premda je zahtijevao predanost i ustrajnost, proces je bio ugodan. Sada širimo ono što smo naučili kako bismo pomogli drugim obrazovnim zajednicama.


Željeli bismo izraziti našu zahvalnost na izvrsno obavljenom poslu svim ljudima uključenima u proces migracije.