Αυτή η μετάφραση μπορεί να μην αντανακλά τις αλλαγές που έγιναν από τις 2022-11-12 στο Αγγλικό πρωτότυπο.

Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σε εκείνες τις αλλαγές. Παρακαλούμε δείτε το Μεταφράσεις ΔΙΑΒΑΣΕΜΕ για να βρείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε να ενημερωθεί αυτή η μετάφραση.

Χριστιανικό Ευαγγελικό Σχολείο του Neuquén (ECEN)

Οι ακόλουθες πληροφορίες αντλήθηκαν από μια αναφορά που υποβλήθηκε σε εμάς από τη Δασκάλα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ECEN Debora Badilla Huento. Η δική της δέσμευση έπαιξε έναν σπουδαίο ρόλο στην ευαισθητοποίηση για το Ελεύθερο Λογισμικό και, σε τελευταία ανάλυση, για να οδηγηθεί το σχολείο στην πραγματοποίηση της μετάβασης.


Τοποθεσία

Πόλη του Neuquén, πρωτεύουσα της Επαρχίας του Neuquén, στην Περιφέρεια Παταγονίας της Αργεντινής.

Περί

Είμαστε ένα ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο που προσφέρει εκπαίδευση από το προσχολικό, μέχρι και το δευτεροβάθμιο επίπεδο, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του κράτους.

Στην Αργεντινή, η κάθε επαρχία αναπτύσσει την δική της εκπαιδευτική πολιτική. Στην περίπτωση της επαρχίας του Neuquén, η διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών στα σχολεία δεν είναι υποχρεωτική. Πράγματι, η επιστήμη των υπολογιστών είναι ένα πρόσθετο αντικείμενο του προγράμματος σπουδών.

Κίνητρα

Το σχολείο μας υποστηρίζει τα ιδεώδη της αλληλεγγύης, της τιμιότητας, της αριστείας στην εκπαίδευση, της υπακοής στους νόμους, της μόνιμης αναζήτησης της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της αγάπης, σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Το να χρησιμοποιούμε και να διδάσκουμε ιδιόκτητο λογισμικό ήταν σε αντίθεση με αυτές τις αξίες. Οι διευθυντές των σχολείων και οι δάσκαλοι ένοιωθαν, επίσης, καταπιεσμένοι από τη διαχείριση των αδειών λογισμικού και από τους πολλούς περιορισμούς που οι όροι αυτών των αδειών επέβαλαν στο σχολείο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελήφθησαν επίσης υπ' όψη η ποιότητα και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, η εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση μιας συγκεκριμένης μάρκας λογισμικού, είναι κάτι που βρίσκεται πολύ μακριά από την αποστολή ενός σχολείου.

Πως το πετύχαμε

Η όλη διαδικασία διήρκεσε τέσσερα χρόνια: αρχίσαμε το 2006, με όλους τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ιδιόκτητο λογισμικό, και ολοκληρώσαμε το 2010, με πλήρως ελεύθερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα σε όλους τους υπολογιστές του σχολείου, περιλαμβανομένων κι εκείνων στα διοικητικά γραφεία και στη βιβλιοθήκη.

Το σχέδιο συνίστατο κυρίως από διάφορα μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις φιλοσοφικές, ηθικές και κοινωνικο-πολιτικές συνέπειες της χρήσης της τεχνολογίας. Αυτή η θεμελιώδης άποψη συντηρήθηκε και υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας και μπήκε στην πράξη με τη σταδιακή αντικατάσταση των υπαρχόντων ιδιόκτητων προγραμμάτων με προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού.

Στη διάρκεια του πρώτου χρόνου, εισαγάγαμε μερικά θεωρητικά μαθήματα, συγκεκριμένα την "Ιστορία της επιστήμης των υπολογιστών" και την "Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών". Καλύψαμε, επίσης, τις νομικές πλευρές του λογισμικού, όπως τους διάφορους τύπους αδειών, και μιλήσαμε για τη δέσμευση των χρηστών και των προγραμματιστών Ελεύθερου Λογισμικού προς την κοινότητα.

Έγιναν εκπαιδευτικά μαθήματα στους δασκάλους δευτεροβάθμιου επιπέδου της πληροφορικής και όλων των άλλων ειδικοτήτων, στους δασκάλους πρωτοβάθμιου επιπέδου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και το διοικητικό προσωπικό, και στον βιβλιοθηκάριο.

Για την επίτευξη της μετάβασης, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι ανθρώπινοι πόροι:

 • 1 δάσκαλος Πληροφορικής για το προσχολικό και το πρωτοβάθμιο επίπεδο. Ο δάσκαλος αυτός είναι, επίσης, υπεύθυνος για τη συντήρηση των υπολογιστών της τάξης και την εκπαίδευση των άλλων δασκάλων και του προσωπικού του σχολείου στη χρήση του λειτουργικού συστήματος.
 • 5 δάσκαλοι Πληροφορικής για το δευτεροβάθμιο επίπεδο.
 • 1 τεχνικός υπολογιστών και δικτύου, υπεύθυνος για την επισκευή των υπολογιστών του δευτεροβάθμιου επιπέδου.
 • 1 προγραμματιστής Ελεύθερου Λογισμικού που προσλήφθηκε για τη συγγραφή του Συστήματος Διοικητικής Διαχείρισης.
 • 1 καθηγητής Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας που προσλήφθηκε για να εκπαιδεύσει το προσωπικό του σχολείου.

Τα κόστη της μετάβασης ήταν προσιτά και σαφώς μέσα στα όρια του σχολικού προϋπολογισμού:

 • Επισκευές προσωπικών υπολογιστών: Το 2006, το ECEN προσέλαβε έναν τεχνικό υπολογιστών, στον οποίο προσφέρθηκε τεκμηρίωση του Ελεύθερου Λογισμικού κι ένα DVD του λειτουργικού συστήματος υπό χρήση. Από τότε, το σχολείο συνεργάζεται με αυτόν.
 • Εκπαίδευση: 60 ώρες εκπαίδευσης για απόκτηση προσόντων από το προσωπικό του σχολείου.

Δέσμευση στο Ελεύθερο Λογισμικό

Από το 2010, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ελεύθερα λειτουργικά συστήματα, όχι σε διπλή εκκίνηση, όπως ακολουθεί:

 • 22 προσωπικοί υπολογιστές στις προσχολικές και πρωτοβάθμιες αίθουσες (μαθητές 4-12 ετών)
 • 24 προσωπικοί υπολογιστές στις δευτεροβάθμιες αίθουσες (μαθητές 13-17 ετών)
 • 7 προσωπικοί υπολογιστές στα γραφεία διοίκησης
 • 3 προσωπικοί υπολογιστές στη βιβλιοθήκη
 • 1 φορητός υπολογιστής στην αίθουσα προβολής βίντεο

Μερικά από τα Ελεύθερα, Libre, προγράμματα που χρησιμοποιούμε είναι:

 • Αυτοματισμός γραφείου: LibreOffice
 • Εκμάθηση πληκτρολόγησης: KTouch
 • Σχεδιασμός γραφικών: GIMP
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: QCad
 • Γραφιστική σχεδίαση: Scribus
 • Βίντεο: OpenShot Video Editor
 • Τρισδιάστατη (3D) εμψύχωση: Blender

Αποτελέσματα

Βρήκαμε την εμπειρία μετάβασης πολύ θετική κι αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα περιβάλλον Ελεύθερου Λογισμικού για όλους τους σταθμούς εργασίας. Τον Οκτώβριο του 2009 το σχολείο ήταν χορηγός της Ημέρας Ελευθερίας Λογισμικού στην πόλη Άγιος Μαρτίνος των Άνδεων.

Αν και χρειάστηκε αφιέρωση και επιμονή, η διαδικασία ήταν ευχάριστη. Τώρα διαδίδουμε αυτά που μάθαμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε άλλες εκπαιδευτικές κοινότητες.


Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους εμπλεκόμενους στην προσπάθεια μετάβασης για το εξαιρετικό έργο που επιτελέστηκε.