Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen

“Scholen zouden hun leerlingen moeten onderwijzen om burgers te worden in een sterke, bekwame, onafhankelijke en vrije maatschappij.”

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom universiteiten en scholen op alle onderwijsniveaus exclusief Vrije Software zouden moeten gebruiken.

Delen

Scholen zouden de waarde van delen moeten onderwijzen door het goede voorbeeld te geven. Vrije Software ondersteunt onderwijs, omdat het toegestaan is om de kennis en hulpmiddelen te delen:

  • Kennis. Veel leerlingen hebben een talent voor programmeren; zij zijn gefascineerd door computers en enthousiast om te leren hoe hun systemen werken. Met private software is deze informatie een geheim, zodat leraren geen manier hebben om het aan hun leerlingen beschikbaar te stellen. Maar als het Vrije Software is, kan de leraar het basis-idee uitleggen en dan de broncode uitdelen, zodat leerlingen het kunnen lezen en ervan leren.
  • Hulpmiddelen. Leraren kunnen kopieën uitdelen van de programma's die worden gebruikt in het klaslokaal, zodat leerlingen die ook thuis kunnen gebruiken. Met Vrije Software is kopiëren niet alleen toegestaan, het wordt aangemoedigd.

Sociale verantwoordelijkheid

Computeren is een essentieel deel geworden van het dagelijks leven. Digitale technologie verandert de samenleving erg snel, en scholen hebben een invloed op de toekomst van de samenleving. Hun missie is om leerlingen en studenten klaar te stomen om deel te nemen aan een vrije digitale samenleving door hen de vaardigheden aan te leren die het gemakkelijk maken om controle te hebben over hun eigen leven. Software mag niet onder de macht zijn van een softwareontwikkelaar die éénzijdig beslissingen maakt die niemand kan veranderen. Onderwijsinstellingen zouden niet-vrije software-bedrijven niet mogen toestaan hun macht uit te oefenen op de rest van de samenleving en de toekomst.

Onafhankelijkheid

Scholen hebben een morele verplichting om onafhankelijkheid te onderwijzen, en niet afhankelijkheid van een enkel product of een specifiek machtig bedrijf. Door Vrije Software te kiezen wordt de school bovendien onafhankelijk van enige commerciële belangen en vermijdt het gedwongen winkelnering.

  • Niet-vrije softwarebedrijven gebruiken scholen en universiteiten als springplank om gebruikers te bereiken en zo het gebruik van hun software op te leggen op de gehele samenleving. Ze geven kortingen, of zelfs gratis kopieën van hun niet-vrije programma's aan onderwijsinstellingen, zodat studenten deze programma's leren te gebruiken en afhankelijk ervan worden. Als deze studenten afgestudeerd zijn krijgen noch zij, noch hun toekomstige werkgevers, kortingen. Wat deze bedrijven in feite doen is scholen en universiteiten gebruiken om mensen naar een permanente, levenslange afhankelijkheid te leiden.
  • Vrije-software licenties verlopen niet, wat betekent dat wanneer Vrije Software eenmaal wordt gebruikt, instellingen onafhankelijk blijven van de verkoper. Vrije-software licenties geven gebruikers niet alleen het recht om de software te gebruiken zoals zij wensen, het te kopiëren en het te verspreiden. Zij geven gebruikers bovendien het recht om het te wijzigen zodat het in hun eigen behoeften voorziet. Als instellingen uiteindelijk een bepaalde functie in een stuk software willen implementeren, kunnen zij de diensten van elke ontwikkelaar gebruiken om deze taak te vervullen, dus zonder afhankelijkheid van de originele verkoper.

Leren

Bij het kiezen van de universiteitsstad beschouwen steeds meer studenten of een universiteit informatica en softwareontwikkeling onderwijst met behulp van Vrije Software. Vrije software betekent dat studenten vrij zijn om te bestuderen hoe het programma werkt en dat zij leren hoe het aangepast kan worden aan hun eigen behoeften. Leren over Vrije Software helpt ook bij het bestuderen van de ethiek van softwareontwikkeling en de professionele praktijk.

Besparen

Dit is een duidelijk voordeel dat vele schoolbeheerders onmiddellijk aan zal spreken maar het is een marginaal voordeel. Het hoofdpunt van dit aspect is dat scholen families kunnen helpen die financiële problemen hebben, doordat het toegestaan is om kopieën van de programma's te verspreiden tegen lage of geen kosten. Dit promoot gelijke studiemogelijkheden voor alle leerlingen en studenten.

Kwaliteit

Stabiele, veilige en gemakkelijk te installeren Vrije-Software-oplossingen zijn beschikbaar voor het onderwijs. In ieder geval is de kwaliteit van de software een secundair voordeel, het ultieme doel is vrijheid voor computergebruikers.