Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

Eğitim Kurumları Neden Özgür Yazılım Kullanmalı ve Öğretmeli

"Okullar, öğrencilerine güçlü, yetenekli, bağımsız ve özgür bir toplumun yurttaşı olmayı öğretmelidir."

Bunlar üniversitelerin ve her düzeyden okulun neden sadece Özgür Yazılım kullanması gerektiğinin nedenleridir.

Paylaşmak

Okullar paylaşmanın değerini öğretmek için örnek olmalıdır. Özgür yazılım, eğitimi, bilginin ve araçların paylaşımına izin vererek destekler:

  • Bilgi. Birçok genç öğrencinin programlamaya yeteneği vardır; bilgisayarlar tarafından büyülenmiş ve sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenmeye heveslidirler. Özel mülkiyet yazılımlarda, bu bilgi gizli olduğundan dolayı öğretmenler bunu öğrencilerine erişilebilir hale getirmenin yolunu bulamaz. Ancak eğer Özgür Yazılım olursa, öğretmen basit bir konuyu açıklayabilir ve daha sonra da öğrenciye okuyup öğrenmesi için kaynak kodunu dağıtabilir.
  • Araçlar. Öğretmenler sınıfta kullandıkları programların kopyalarını evde kullanabilmeleri için öğrencilere dağıtabilir. Özgür Yazılım, kopyalamaya izinli verildiği gibi, teşvik de edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Bilgisayarlar günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi. Dijital teknoloji toplumu çok hızlı bir şekilde dönüştürdü ve okulların da toplumun geleceği üzerinde etkisi var. Görevleri öğrencilere kendi hayatlarının denetimini kolaylıkla ele alabilmelerini sağlayacak becerileri öğreterek onların özgür dijital toplumda yer almasını sağlamaktır. Yazılım kendisi dışında kimsenin değişiklik yapamayacağı tek bir yazılım geliştiricisinin yetkisinde kalmamalı. Eğitim kurumları özel mülkiyet yazılım üreten şirketlerin iktidarlarını toplumun tümüne ve geleceğe dikte ettirmesine izin vermemelidir.

Bağımsızlık

Okullar tek bir ürüne veya belirli bir güçlü şirkete bağlılığı değil, güçlülüğü öğretmek konusunda ahlaki bir sorumluluk almalıdır. Dahası, okul Özgür Yazılım kullanmayı seçerek, ticari çıkarlardan ve bir satıcıya bağımlılıktan karşı bağımsızlığını kazanır.

  • Özel mülkiyet yazılımlar okulları ve üniversiteleri, kullanıcılara ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanır ve böylece yazılımlarını bir bütün olarak topluma dayatır. Özel mülkiyet programların indirimli veya ücretsiz kopyalarını eğitim kurumlarına sunarlar, böylece öğrenciler onları kullanmayı öğrenip onlara bağımlı kalır. Bu öğrenciler mezun olduklarında, gelecekteki işverenlerinin hiçbiri onlara bu programların indirimli kopyalarını sunmayacaktır. Temel olarak, bu şirketlerin yaptığı şey, insanları kalıcı olarak yaşam boyu bağımlılığa yönlendirmek için okullara ve üniversitelere aracılık yaptırmaktır.
  • Özgür yazılım lisansları sona ermez, bu da Özgür Yazılım bir kez kabul edildiği zaman, kurumların satıcılardan bağımsız kalması demektir. Dahası, Özgür Yazılım yalnızca yazılımı istedikleri gibi kullanma, kopyalama ve dağıtma olanağı vermez, aynı zamanda kendi ihtiyaçlarına göre değiştirme olanağı da sunar. Bundan ötürü, eğer kurumlar sonunda bir yazılımda belirli bir işlevi uygulamak isterlerse, asıl satıcıdan bağımsız olarak, bu görevi yerine getirmek için herhangi bir geliştiricinin hizmetlerini kullanabilirler.

Öğrenme

Nerede okuyacaklarına karar verirken, gittikçe daha fazla sayıda öğrenci bir üniversitenin Özgür Yazılım kullanarak bilgisayar bilimi ve yazılım geliştirme dersleri verip vermediğini dikkate alıyor. Özgür yazılım, öğrencilerin özgür bir biçimde programlarının nasıl çalışacağını ve programları kendi ihtiyaçlarına göre nasıl uyarlayacağını belirlemesi demektir. Özgür Yazılım'ı öğrenmek ayrıca yazılım geliştirme etiği ve mesleki uygulamaları öğrenmeye de yardımcı olur.

Tasarruf

Bu, hemen birçok okul yöneticisine hitap edecek açık bir avantajdır, ancak marjinal bir faydadır. Bu hususun ana noktası, okulların program kopyalarını çok az veya hiç bir bedel ödemeden dağıtma yetkisine sahip olarak, finansal sorunlarla karşı karşıya kalan ailelere yardım edebilmesi, böylece öğrenciler arasında adaletin ve eğitimde fırsat eşitliğinin teşvik edilmesidir.

Kalite

Eğitim için halihazırda kararlı, güvenli ve kolay kurulumlu Özgür Yazılım çözümleri mevcuttur. Her açıdan, mükemmel performans ikincil bir yarardır; nihai amaç bilgisayar kullanıcılarının özgürlüğüdür.

Ayrıca Bkz: