Αυτή είναι μία μετάφραση μιας αυθεντικής σελίδας στα Αγγλικά.

Γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν και να διδάσκουν Ελεύθερο Λογισμικό

“Τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τους να είναι πολίτες μίας κοινωνίας ισχυρής, ικανής, ανεξάρτητης και ελεύθερης.”

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα πανεπιστήμια και τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό:

Διαμοιρασμός

Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν την αξία του να μοιράζεσαι, δίνοντας το παράδειγμα. Το ελεύθερο λογισμικό υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέποντας τον διαμοιρασμό γνώσης και εργαλείων:

  • Γνώση. Πολλοί νεαροί μαθητές έχουν ταλέντο για τον προγραμματισμό· γοητεύονται από τους υπολογιστές και ανυπομονούν να μάθουν πως λειτουργούν τα συστήματά τους. Με το ιδιόκτητο λογισμικό, αυτή η πληροφορία είναι ένα μυστικό κι έτσι οι δάσκαλοι δεν έχουν κανέναν τρόπο να τη κάνουν διαθέσιμη στους μαθητές τους. Αν όμως είναι Ελεύθερο Λογισμικό, ο δάσκαλος μπορεί να εξηγήσει τις βασικές έννοιες και, κατόπιν, να προσφέρει τον πηγαίο κώδικα για να μπορεί ο μαθητής να τον διαβάσει και να μάθει.
  • Εργαλεία. Οι δάσκαλοι μπορούν να δίνουν στους μαθητές αντίγραφα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη, ώστε εκείνοι να μπορούν να τα χρησιμοποιούν στο σπίτι τους. Με το Ελεύθερο Λογισμικό, η αντιγραφή όχι μόνον επιτρέπεται, αλλά επίσης ενθαρρύνεται.

Κοινωνική υπευθυνότητα

Η πληροφορική έχει γίνει ένα ουσιώδες κομμάτι της καθημερινής ζωής. Η ψηφιακή τεχνολογία μετασχηματίζει την κοινωνία πολύ γρήγορα, και τα σχολεία ασκούν μιαν επιρροή στο μέλλον της κοινωνίας. Η αποστολή τους είναι να προετοιμάσουν τους μαθητές για να συμμετέχουν σε μία ελεύθερη ψηφιακή κοινωνία, διδάσκοντάς τους τις δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν να αναλάβουν τον έλεγχο της ίδιας τους της ζωής. Το λογισμικό δεν πρέπει να υπόκειται στην ισχύ ενός προγραμματιστή, ο οποίος μονομερώς παίρνει αποφάσεις τις οποίες κανείς άλλος δεν μπορεί να αλλάξει. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν πρέπει να επιτρέπουν στις εταιρείες ιδιόκτητου λογισμικού να επιβάλλουν την ισχύ τους πάνω στην υπόλοιπη κοινωνία και στο μέλλον της.

Ανεξαρτησία

Τα σχολεία έχουν την ηθική ευθύνη να διδάσκουν τη δύναμη, όχι την εξάρτηση από ένα μοναδικό προϊόν ή από μια συγκεκριμένη πανίσχυρη εταιρεία. Περαιτέρω, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει Ελεύθερο Λογισμικό, το ίδιο το σχολείο κερδίζει την ανεξαρτησία του από οποιαδήποτε εμπορικά συμφέροντα και αποφεύγει να εγκλωβιστεί σ' έναν μοναδικό προμηθευτή.

  • Οι εταιρείες ιδιόκτητου λογισμικού χρησιμοποιούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ως εφαλτήριο για να πλησιάσουν τους χρήστες κι έτσι να επιβάλλουν το λογισμικό τους στην κοινωνία ως σύνολο. Προσφέρουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπτώσεις, ή ακόμη και και δωρεάν αντίγραφα των ιδιόκτητων προγραμμάτων τους, ούτως ώστε οι μαθητές να μάθουν να τα χρησιμοποιούν και να γίνουν εξαρτημένοι από αυτά. Αφότου αυτοί οι μαθητές αποφοιτήσουν, δεν θα προσφερθούν αντίγραφα με έκπτωση ούτε σ' εκείνους, ούτε και στους μελλοντικούς τους εργοδότες. Ουσιαστικά, αυτό που κάνουν οι εταιρείες είναι να στρατολογούν σχολεία και πανεπιστήμια ως εμπορικούς πράκτορες, για να οδηγούν τους ανθρώπους σε μία μόνιμη, ισόβια εξάρτηση.
  • Οι άδειες του ελεύθερου λογισμικού δε λήγουν, πράγμα που σημαίνει ότι άπαξ και το Ελεύθερο Λογισμικό υιοθετηθεί, τα ιδρύματα παραμένουν ανεξάρτητα από τον προμηθευτή. Επιπλέον, οι άδειες του Ελεύθερου Λογισμικού παραχωρούν στους χρήστες τα δικαιώματα όχι μόνο να χρησιμοποιούν το λογισμικό όπως επιθυμούν, να το αντιγράφουν και να το αναδιανέμουν, αλλά επίσης και να το τροποποιούν για να το προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες. Επομένως, αν τελικά τα ιδρύματα θελήσουν να υλοποιήσουν μία ιδιαίτερη λειτουργία σ' ένα κομμάτι λογισμικού, μπορούν να αναζητήσουν τις υπηρεσίες οποιουδήποτε προγραμματιστή για να κάνει αυτή την εργασία, ανεξάρτητα από τον αρχικό προμηθευτή.

Μόρφωση

Όταν αποφασίζουν που θα σπουδάζουν, όλο και περισσότεροι φοιτητές λαμβάνουν υπ' όψη τους κατά πόσον ένα πανεπιστήμιο διδάσκει την επιστήμη υπολογιστών και την ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας Ελεύθερο Λογισμικό. Το Ελεύθερο Λογισμικό σημαίνει ότι οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να μελετούν πως λειτουργούν τα προγράμματα και να μαθαίνουν πως να τα προσαρμόζουν για τις δικές τους ανάγκες. Η μόρφωση για το Ελεύθερο Λογισμικό βοηθά, επίσης, τη μελέτη πάνω στη δεοντολογία και την επαγγελματική πρακτική της ανάπτυξης λογισμικού.

Εξοικονόμηση

Αυτό είναι ένα προφανές πλεονέκτημα, που θα προσελκύσει αμέσως πολλούς διαχειριστές σχολείων, αλλά πρόκειται για ένα οριακό όφελος. Το βασικό σημείο αυτής της άποψης είναι ότι τα σχολεία, έχοντας την εξουσιοδότηση να διανέμουν αντίγραφα των προγραμμάτων με χαμηλό ή και καθόλου κόστος, μπορούν πραγματικά να βοηθούν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προωθώντας κατά συνέπεια την αμεροληψία και την προσφορά ίσων ευκαιριών στη μόρφωση στους μαθητές.

Ποιότητα

Σταθερές, ασφαλείς και εύκολα εγκαθιστάμενες, οι λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού είναι ήδη διαθέσιμες για την εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, η άριστη απόδοση αποτελεί ένα δευτερεύον όφελος· ο πρωταρχικός σκοπός είναι η ελευθερία για τους χρήστες των υπολογιστών.