این ترجمه ممکن است شامل تغییرات ایجادشده از تاریخ 2015-06-02 در نسخهٔ اصلی انگلیسی نباشد.

لطفا آن تغییرات را ببینید. لطفا راهنمای ترجمه را برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ نگهداری ترجمه‌های این مقاله ببینید.

کاربران گنو که هرگز چیزی درباره گنو نشنیده‌اند

نوشتهٔ ریچارد استالمن

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید سوالات متداول درباره گنو/لینوکس، چرا گنو/لینوکس؟ و لینوکس و پروژه گنو را نیز مطالعه کنید.

اغلب مردم هرگز چیزی دربارهٔ گنو نشنیده‌اند. با تشکر از بسیاری از اشخاص و شرکت‌ها که سیستم گنو را ”لینوکس“ می‌خوانند، اغلب افرادی که از سیستم گنو استفاده می‌کنند چیزی دربارهٔ آن نمی‌دانند. با این وجود، نام گنو با مفاهیمی پیوند خورده است که اشخاص هنگام شنیدن نام گنو به آنها پی می‌برند. گنو با ایده‌آل‌های آزادی و جنبش نرم‌افزار آزاد پیوند خورده است. چنین پیوندی اتفاقی نیست؛ انگیزهٔ توسعهٔ گنو به طور مشخص این بود که بتوان از یک کامپیوتر استفاده کرد و در عین حال آزادی نیز داشت.

پیوند بین نام گنو و اهداف ما برای آزادی و اتحاد اجتماعی در ذهنِ صدها هزار کاربر گنو/لینوکس وجود دارد، کاربرانی که دربارهٔ گنو اطلاع دارند. در ویکی‌پدیا وجود دارد. و در سرتاسر وب نیز موجود است؛ اگر این کاربران دربارهٔ گنو جستجو کنند، www.gnu.org را خواهند یافت که دربارهٔ نرم‌افزار آزاد و آزادی سخن می‌گوید.

فردی که برای اولین بار نام ”گنو“ را در عبارت ”گنو/لینوکس“ مشاهده می‌کند، آن را بی‌درنگ با هیچ چیزی پیوند نخواهد داد. به هر صورت، هنگامی که اشخاص بدانند که سیستم به طور اساسی گنو است، قدمی به یادگیری دربارهٔ ایده‌آل‌های ما نزدیک‌تر خواهند شد. به عنوان مثال، ممکن است کنجکاو شوند و به دنبال اطلاعات بیشتری دربارهٔ گنو بگردند.

حتی اگر به دنبال اطلاعات دربارهٔ گنو نیز نگردند، به هر حال با آن روبرو خواهند شد. لفظ ”متن‌باز“ توجه اشخاص را از موضوعِ آزادیِ کاربران دور می‌کند، اما نه کاملا؛ مباحثی دربارهٔ گنو و نرم‌افزار آزاد وجود دارد، و اشخاص فرصت مواجه با آنها را خواهند داشت. اگر چنین چیزی اتفاق افتد، کاربری که می‌داند در حال استفاده از سیستم گنو است، تمایل بیشتری دارد تا اطلاعاتی دربارهٔ گنو (همانند اینکه گنو در حال مبارزه برای آزادی و جامعه است) بدست آورد.

در طولانی مدت، اشاره به سیستم با نام ”گنو/لینوکس“ آگاهی دربارهٔ ایده‌آل‌های آزادی را گسترش می‌دهد، ایده‌آل‌هایی که ما سیستم گنو را به خاطر آنها توسعه دادیم. این امر همچنین به عنوان یک یادآوری برای افراد جامعهٔ ما مفید است، و در دنیایی که اکثر مباحثِ نرم‌افزار آزاد کاملا از دیدگاه کاربردی (و بنابراین بدون احساس مسئولیت اخلاقی) مطرح می‌شوند، به آنانی که دربارهٔ گنو می‌دانند، ایده‌آل‌های آن را یادآور می‌شود. از شما می‌خواهیم سیستم را ”گنو/لینوکس“ بخوانید، چرا که اطلاع دربارهٔ گنو به آرامی اما مطمئنا موجب اطلاع از ایده‌آل‌های آزادی و جامعه می‌شود.